Những giấy tờ chính thức được chấp nhận để chứng minh danh tính

Để bảo mật tài khoản của bạn và tìm thấy thông tin cụ thể về tài khoản một cách dễ dàng hơn, Google có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng khi bạn liên hệ với Google. Việc thu thập thông tin này cho phép chúng tôi xác minh xem thông tin cá nhân bạn đã cung cấp có chính xác không.

Thông tin nhận dạng của bạn sẽ được mã hóa và lưu trữ trong hệ thống nội bộ của Google với mức bảo vệ cao. Đồng thời, Google không chia sẻ thông tin này với người khác.

Các hình thức nhận dạng được chấp nhận

  • Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp: Ảnh chụp giấy tờ này phải thể hiện tên và địa chỉ gửi thư của người nhận thanh toán như hiển thị trong tài khoản AdSense.

  • Bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện thoại hoặc biên lai tiền thuê nhà: Nếu địa chỉ bưu chính trong tài khoản của bạn khác với địa chỉ trên giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ tùy thân không có thông tin về địa chỉ gửi thư, thì bạn cũng có thể xác nhận địa chỉ của mình bằng cách cung cấp ảnh chụp bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện thoại hoặc biên lai tiền thuê nhà thể hiện tên và địa chỉ bưu chính của người nhận thanh toán như hiển thị trong tài khoản AdSense của bạn.

Lưu ý:
  • Chúng tôi chỉ chấp nhận thông tin trên giấy tờ được trình bày bằng một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Ảnh chụp giấy tờ phải dễ đọc, rõ nét và không bị lóa hay bị phản chiếu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố