Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Tài liệu chính thức được chấp nhận làm bằng chứng nhận dạng

Để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản và giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc tìm chi tiết tài khoản cụ thể, bạn có thể được yêu cầu cung cấp ID khi liên hệ với Google. Việc thu thập thông tin này cho phép chúng tôi xác minh xem thông tin cá nhân bạn đã cung cấp có chính xác không.

ID của bạn sẽ được mã hóa và lưu trữ trong hệ thống nội bộ của Google với mức bảo vệ cao và không được chia sẻ với người khác.

Hình thức ID được chấp nhận

  • Thẻ ID do chính phủ cấp: Ảnh phải trình bày tên người nhận thanh toán và địa chỉ gửi thư như xuất hiện trong tài khoản AdSense của bạn.

  • Bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện thoại hoặc biên lai tiền thuê: Nếu địa chỉ gửi thư trong tài khoản của bạn khác với địa chỉ hiển thị trên thẻ ID hoặc ID của bạn không cung cấp thông tin về địa chỉ gửi thư, bạn cũng có thể xác nhận địa chỉ của mình bằng cách cung cấp hình ảnh của bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện thoại hoặc biên lai tiền thuê hiển thị tên người nhận thanh toán và địa chỉ gửi thư như xuất hiện trong tài khoản AdSense của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể chấp nhận thông tin được in bằng một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?