Službeni dokumenti koje prihvaćamo kao dokaz identiteta

Da biste zaštitili sigurnost računa te nam omogućili lakše pronalaženje podataka o računu, možda ćete morati poslati osobne dokumente prilikom komunikacije s tvrtkom Google. Prikupljanje tih podataka pruža nam potvrdu da su osobni podaci koje ste naveli točni.

Vaš osobni dokument kriptirat će se i pohraniti u Googleovom internom sustavu uz visoku razinu zaštite te se neće dijeliti s drugima.

Prihvatljivi oblici osobnih dokumenata

  • Službena osobna iskaznica: na preslici se mora vidjeti ime prijatelja uplate i poštanska adresa budući da se pojavljuju na AdSense računu.

  • Bankovni izvod, telefonski račun i li potvrda o plaćanju stanarine: ako se poštanska adresa na vašem računu razlikuje od adrese prikazane na osobnoj iskaznici ili na njoj nema podataka o poštanskoj adresi, možete potvrditi svoju adresu preslikom bankovnog izvoda, telefonskog računa ili potvrde o plaćanju stanarine na kojoj je vidljivo ime primatelja uplate i poštanska adresa kakva se pojavljuje na AdSense računu.

Napominjemo da možemo prihvatiti samo podatke ispisane na jednom od podržanih jezika.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?