Yêu cầu cải thiện hoặc thêm một tính năng

Bạn chỉ cần cho chúng tôi biết! Nhóm AdSense luôn có các thành viên chính thức phụ trách việc giám sát Diễn đàn trợ giúp AdSense, do đó, hãy đăng ký và cho chúng tôi biết việc cần làm để cải thiện AdSense nhằm giúp bạn sử dụng AdSense hiệu quả hơn. Chúng tôi có thể sẽ không triển khai mọi ý tưởng của bạn, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng các thành viên thích hợp trong các nhóm thiết kế và sản phẩm của chúng tôi sẽ cân nhắc ý kiến phản hồi và nội dung đề xuất của bạn.

Bạn nên đăng ký blog chính thức của AdSense để nhận thông tin cập nhật về sản phẩm cũng như các tin tức khác mà chúng tôi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn, đồng thời tham gia Diễn đàn trợ giúp AdSense để thảo luận các ý tưởng và đưa ra ý kiến phản hồi cùng với các nhà xuất bản khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố