Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Yêu cầu cải thiện / thêm tính năng

Chỉ cần cho chúng tôi biết! Chúng tôi có các thành viên chính thức của nhóm AdSense giám sát Diễn đàn trợ giúp AdSense, vì thế hãy đăng ký và cho chúng tôi biết làm cách nào chúng tôi có thể làm cho AdSense hoạt động tốt hơn cho bạn. Chúng tôi có thể không thể triển khai mọi ý tưởng của bạn, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng phản hồi và đề xuất của bạn sẽ đến tay các thành viên thích hợp trong các nhóm thiết kế và sản phẩm của chúng tôi để được cân nhắc.

Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký blog Nội bộ của AdSense để nhận thông tin cập nhật về sản phẩm và các tin tức khác ngay trong hộp thư đến của bạn và tham gia vào Diễn đàn trợ giúp AdSense để thảo luận ý tưởng và phản hồi của bạn với các nhà xuất bản khác, đồng thời theo dõi chúng tôi trên Google+ để được cập nhật về các mẹo AdSense và tham gia các hangout của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?