Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka

Grow your ad revenue and get your website into shape for the holiday season! Check out our blog post for additional information.

Grafické reklamy

Videoreklamy

Videoreklamy sú jedným z typov reklám, ktoré sa zobrazujú na stránkach zapojených do programu AdSense. Na vašich stránkach sa môžu zobrazovať, ak ste sa rozhodli pre zobrazovanie obrázkových reklám a používate podporovanú veľkosť reklamy. Inzerenti si môžu zakúpiť inventár videí na základe kliknutí alebo zobrazení. Výkonnosť videoreklám v inventári videí môžu vlastníci zistiť podľa PTZ.

Videoreklamy fungujú takto:

 • Reklama sa najprv zobrazí ako statický úvodný obrázok. Keď sa obrázok zobrazí používateľovi, počíta sa to ako zobrazenie reklamy.
 • Video sa začne prehrávať, ak používateľ klikne na tento obrázok alebo na tlačidlo prehrávania.
 • Ak používateľ klikne na zobrazenú webovú adresu alebo na reklamu počas jej prehrávania, bude presmerovaný na webové stránky inzerenta. Vo vašich prehľadoch to započítame ako kliknutie.

Používatelia ovládajú hlasitosť, a ak chcú, môžu si video znovu prehrať. Video sa neprehrá znova automaticky.

Ako môžem povoliť, aby sa na mojich stránkach zobrazovali videoreklamy?

Ak chcete povoliť zobrazovanie videoreklám na svojich stránkach, je potrebné urobiť dve veci:

 1. Použite jeden z našich podporovaných formátov videoreklám.
 2. Nastavte svoju reklamnú jednotku tak, aby sa v nej zobrazovali textové a obrázkové reklamy alebo len obrázkové reklamy. Odporúčame vám, aby ste si zvolili textové aj obrázkové reklamy a optimalizovali tak rozmanitosť reklám a výnosy.

Aké veľkosti reklám umožňujú zobrazovanie videoreklám?

Videoreklamy sú dostupné v týchto podporovaných veľkostiach:

 • leaderboard (728x90),
 • skyscraper (120x600),
 • wide skyscraper (160x600),
 • malý štvorec (200x200),
 • štvorec (250x250),
 • veľký obdĺžnik (336x280),
 • obdĺžnik (300x250).

Pozrite si príklady týchto veľkostí videoreklám.

Akým spôsobom sú videoreklamy zacielené?

Videoreklamy sa zacieľujú rovnakým spôsobom, akým sa na vaše stránky zacieľujú textové a obrázkové reklamy – kontextovo alebo prostredníctvom zacielenia na umiestnenie. Získajte viac informácií o zacielení reklám.

Akým spôsobom budem zarábať na videoreklamách?

Vaše príjmy z videoreklám budú závisieť od ceny konkrétnych zobrazovaných videoreklám. Pri videoreklamách môžete použiť buď cenu za kliknutie, alebo cenu za tisíc zobrazení. V prípade platieb na báze CZK budú vaše príjmy plynúť z každého platného prekliknutia zaznamenaného pri reklame, t.j. z každého kliknutia na zobrazenú adresu URL alebo prehrávané video, ktoré používateľa presmeruje na webové stránky inzerenta. Pri platbe na báze CTZ budete platený/-á za zobrazenia vášho úvodného obrázka, a nie za prehratia vášho videa.

Bude môj príjem vyšší, ak použijem videoreklamy?

Pokiaľ ide o výšku príjmu z videoreklám, ani tu vám (podobne ako pri textových a obrázkových reklamách) nemôžeme poskytnúť žiadnu záruku. Zobrazovanie videoreklám na vašich stránkach spoločne s textovými a obrázkovými reklamami by vám však malo zvýšiť vaše potenciálne výnosy. Keď rozšírite okruh inzerentov, ktorých reklamy spĺňajú kritériá na zobrazovanie na vašich stránkach, zvýši sa tým konkurencia pre daný reklamný priestor a vaše príjmy vzrastú.

Pamätajte na to, že náš systém je optimalizovaný tak, aby vždy zobrazoval reklamy, ktoré vám prinesú najvyšší príjem. Videoreklamu na vašich stránkach zobrazíme vtedy, keď zistíme, že má pre vás vyššiu hodnotu ako príslušné textové alebo obrázkové reklamy, ktoré by sa inak spustili v danom reklamnom priestore.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?