Gỡ rối quảng cáo

Cách chụp ảnh chụp màn hình

Đôi khi thành viên trong nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể yêu cầu ảnh chụp màn hình để giúp bạn giải quyết vấn đề mà bạn đang gặp phải với quảng cáo của mình. Để chụp ảnh chụp màn hình, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới. Sau khi bạn đã chụp ảnh chụp màn hình, hãy đính kèm ảnh vào email gửi đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Hệ điều hành Chrome

Để chụp ảnh chụp màn hình trên Chromebook:

  1. Xem trang web bạn đang gặp khó khăn.
  2. Nhấn Ctrl + chuyển cửa sổ. (Đối với bàn phím không phải hệ điều hành Chrome, nhấn Ctrl + F5.)

    Ảnh chụp màn hình của bạn được lưu dưới dạng tệp PNG trong thư mục "Tải xuống".

Để biết thêm thông tin, hãy xem phím tắt bàn phím Chromebook

Hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Mac

Vui lòng tham khảo trang hỗ trợ do nhà phát triển hệ điều hành của bạn cung cấp:

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?