Niedawno uruchomiliśmy Twoją stronę AdSense, gdzie możesz znaleźć spersonalizowane informacje o koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

AdSense dla wideo (AFV)

Zasady dotyczące wydawców wideo

Te zasady obowiązują wydawców AdSense oraz partnerów Google korzystających z Ad Managera i z Google Monetization (umowy preferencyjne, gwarantowana automatyzacja, aukcja prywatna i aukcja otwarta), którzy zarabiają na reklamach wideo na aukcji, w tym reklamach wyświetlanych w treściach typu In-Stream, treściach audio lub w miejscach docelowych innych niż In-Stream (takich jak reklamy w grze, reklamy In-Article czy reklamy In-Feed). Każde miejsce, w którym można wyświetlać reklamy wideo (w grze, w odtwarzaczu z reklamą In-Stream lub w samodzielnym miejscu docelowym innym niż In-Stream), jest uznawane za miejsce docelowe przeznaczone na reklamy wideo.

Wymagania związane z zasadami są uporządkowane według następujących kluczowych aspektów:

Określone formaty reklam mają własne, dodatkowe wymagania:

Korzystanie z obsługiwanych implementacji

Korzystanie z obsługiwanych implementacji wideo Google jest wymagane, ponieważ dzięki temu możemy optymalizować wrażenia użytkownika, mierzyć wyniki marki, zapewniać ochronę przed nieprawidłowym ruchem oraz renderować formaty zastrzeżone, np. TrueView.

 • Reklamy In-Stream: miejsca docelowe na reklamy wideo obok treści wideo lub audio muszą korzystać z pakietu Google Interactive Media Ads SDK lub pakietu SDK do reklam mobilnych Google na obsługiwanych platformach, chyba że uczestniczą w wersji beta oficjalnego programu Google.
  • Wydawcy nie mogą wykorzystywać usług związanych z interaktywnymi reklamami medialnymi (IMA) do zarabiania na treściach hostowanych w YouTube. Na materiałach umieszczanych w YouTube wydawcy mogą zarabiać wyłącznie w ramach programu partnerskiego YouTube.
 • Reklamy inne niż In-Stream: aby reklamy wideo mogły być wyświetlane poza strumieniem wideo, ich miejsca docelowe muszą korzystać z zapewnianych przez Google rozwiązań: tagów wydawcy Google na stronie internetowej lub pakietu SDK do reklam mobilnych Google w aplikacji. Te formaty reklam wideo obejmują: banerowe reklamy wideo (w tym reklamy wideo In-Article i In-Feed), natywne reklamy wideo, pełnoekranowe reklamy wideo, reklamy wideo z nagrodą oraz reklamy wideo wyświetlane przy otwarciu aplikacji.
  • Korzystanie z pakietu Google Interactive Media Ads SDK jest niedozwolone w przypadku miejsc docelowych innych niż In-Stream (z wyjątkiem miejsc docelowych w grach).

Precyzyjne opisywanie zasobów reklamowych

Korzystaj z metadanych i deklaracji do precyzyjnego opisywania zasobów reklamowych, by reklamodawcy dokładnie wiedzieli, gdzie są wyświetlane ich reklamy.

 • W przypadku wszelkich przynoszących dochody treści wideo i audio, a także gier internetowych, należy dostarczać i utrzymywać dokładne metadane wysokiej jakości oraz adresy URL opisu (patrz Parametry tagów wideo Ad Exchange dla IMA3).
 • Miejsca docelowe na reklamy wideo muszą domyślnie odtwarzać dźwięk lub zostać prawidłowo zadeklarowane jako miejsca z wyciszonym dźwiękiem.
  • W przypadku miejsc docelowych innych niż In-Stream korzystających z bibliotek formatów Google deklaracje wyciszenia są przetwarzane automatycznie.
 • Wyświetlaj reklamy wideo In-Stream tylko w prawidłowych miejscach docelowych In-Stream. Pamiętaj, że nie należą do nich:
  • pokazy slajdów wyróżniające treści wideo dostępne na stronie bez oryginalnej treści wideo;
  • reklamy wideo wyświetlane w formie banera reklamowego na stronie internetowej lub w aplikacji;
  • reklamy wideo wyświetlane w kolumnie bocznej w obrębie strony, na przykład w boksie 300 x 250 na komputerze;
  • reklamy wideo wyświetlane w miejscach docelowych bez towarzyszących treści wideo (poza miejscami docelowymi innymi niż In-Stream);
  • reklamy wideo wyświetlane w miejscach docelowych, które cyklicznie przełączają się między jednostkami reklam displayowych a reklamami wideo, bez względu na to, czy występują towarzyszące treści wideo;
  • banerowe reklamy wideo, które nie wczytują odtwarzacza wideo.
 • Podaj dokładny rozmiar miejsca docelowego na reklamę wideo.

Ochrona wartości reklamodawcy

Aby chronić wartość reklamodawcy, użytkownicy muszą mieć możliwość wchodzenia w interakcje z reklamami wideo. Reklamy wideo muszą się prawidłowo renderować w miejscach docelowych reklamy wideo. Miejsca docelowe reklamy wideo nie mogą zaskakiwać użytkowników ani zachowywać się w nieoczekiwany lub niestandardowy sposób.

 • Wszystkie miejsca docelowe na reklamy wideo muszą stosować standardowy współczynnik proporcji obrazu 4:3 lub 16:9 w przypadku filmów w orientacji poziomej, 3:4 lub 9:16 w przypadku filmów w orientacji pionowej i 1:1 w przypadku filmów w formacie kwadratowym.
 • W przypadku reklam wideo In-Article oraz In-Feed dłuższy i krótszy wymiar miejsc docelowych na reklamy wideo musi mieć co najmniej 256 pikseli (z wyjątkiem wymiarów 300 x 250 i 320 x 180, które też są dozwolone). Pozostałe miejsca docelowe reklamy wideo muszą mieć co najmniej 256 pikseli na dłuższym boku i 144 piksele na krótszym boku.
 • Nie możesz zasłaniać, ukrywać, usuwać ani zmieniać sposobu renderowania jakiejkolwiek treści reklamy ani jej elementów sterujących.
 • Reklamy nie mogą znajdować się w pobliżu elementów sterujących gry lub odtwarzacza (przycisków odtwarzania, wstrzymywania, regulacji głośności itp.).
 • Reklamy muszą się wyświetlać, dopóki użytkownik nie opuści danej strony lub treści, o ile nie ma innych wytycznych dla poszczególnych formatów reklam (patrz Dodatkowe wymagania dla określonych formatów reklam poniżej).

Szanowanie użytkownika

Reklamy wideo muszą być wyświetlane w środowisku szanującym wrażenia i czas użytkowników:

 • W przypadku reklam In-Stream łączny czas trwania treści wideo musi przekraczać łączny czas trwania reklam wideo.
 • W przypadku reklam innych niż In-Stream, w tym reklam w grach, ilość treści oferowanych użytkownikowi musi być większa od łącznego czasu trwania reklam pełnoekranowych.
 • Reklamy nie mogą się automatycznie odtwarzać w części strony widocznej po przewinięciu ani po najechaniu na nie kursorem myszy.
  • Autoodtwarzanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy co najmniej 50% jednostki reklamowej znajdzie się w widocznym obszarze, który wynosi 1024 x 768 w przypadku komputerów i 360 x 600 w przypadku urządzeń mobilnych.
 • W danym momencie na ekranie może być aktywne tylko jedno miejsce docelowe odtwarzające reklamę wideo.
 • Miejsca docelowe na reklamy wideo w przyklejonym odtwarzaczu wideo (takim, który pozostaje w stałym miejscu na ekranie) podlegają dodatkowym zasadom:
  • Przyklejony odtwarzacz wideo na początku musi działać jako odtwarzacz wideo na stronie, który nie jest przyklejony.
   • Gdy użytkownik przewija stronę, odtwarzanie filmu musi zostać przeniesione z odtwarzacza wideo na stronie do przyklejonego odtwarzacza wideo, który pozostaje widoczny podczas przewijania strony przez użytkownika.
  • Odtwarzacz wideo na stronie musi być w pełni widoczny, zanim odtwarzanie filmu zostanie przeniesione do przyklejonego odtwarzacza wideo.
  • Jeśli więcej niż jedna krawędź przyklejonego odtwarzacza wideo nakłada się na treść reklamową wideo na stronie, treść reklamową na stronie, treść strony lub elementy nawigacji strony, odtwarzacz wideo musi mieć funkcję odrzucenia.
   • Funkcja odrzucenia musi być widoczna bez konieczności klikania filmu ani najeżdżania na niego kursorem.

Dodatkowe wymagania dla określonych formatów reklam

TrueView i reklamy wideo możliwe do pominięcia

Google Ads pozwala reklamodawcom, którzy kupują reklamy w YouTube, obejmować budżetem strony i aplikacje współpracujące z Google, w tym korzystające z naszego zastrzeżonego formatu TrueView. Aby móc korzystać z reklam możliwych do pominięcia, w tym reklam TrueView, musisz się stosować do poniższych zasad:

 • Domyślnie miejsca docelowe reklamy wideo muszą oferować dźwięk.
 • Reklamy odtwarzane po przewinięciu są niedozwolone w TrueView.
 • W przypadku reklam wyświetlanych w trakcie filmu jego czas trwania musi wynosić co najmniej 10 minut.

Reklamy wideo inne niż In-Stream

Miejsca docelowe przeznaczone na reklamy wideo, które nie mają towarzyszącej treści wideo, mogą obejmować: banerowe reklamy wideo (w tym reklamy wideo In-Article i In-Feed), natywne reklamy wideo, pełnoekranowe reklamy wideo, reklamy wideo z nagrodą oraz reklamy wideo wyświetlane przy otwarciu aplikacji. Dowiedz się więcejformatach reklam wideo typu Out-Stream.

Aby móc korzystać z reklam innych niż In-Stream, musisz stosować się do poniższych zasad:

 • Treści muszą być wyraźnie oznaczone jako reklamy. Dowiedz się więcej o oznaczeniu reklamy.
 • Dźwięk w automatycznie odtwarzanej reklamie wideo musi być domyślnie wyciszony, chyba że użytkownik jednoznacznie wybrał włączenie dźwięku (nie dotyczy to pełnoekranowych reklam wideo i reklam wideo z nagrodą).
  • W przypadku pełnoekranowych reklam wideo dźwięk może zostać włączony lub wyłączony przy ich pierwszym wczytaniu, zależnie od ustawień telefonu użytkownika. Jeśli na przykład reklama pełnoekranowa zostanie wczytana, gdy telefon użytkownika ma wyłączony dźwięk, musi ona być wyciszona.
 • Reklamy mogą się zacząć odtwarzać, gdy w widocznym obszarze znajdzie się co najmniej 50% pikseli z odtwarzacza, oraz muszą przestać się odtwarzać, gdy w widocznym obszarze znajdzie się mniej niż 50% pikseli z odtwarzacza. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik użył przycisku odtwarzania reklamy wideo.
  • Pełnoekranowe reklamy wideo wyświetlają się tylko wtedy, gdy są w pełni widoczne.
 • Miejsce docelowe nie może powodować przeformatowania układu strony przed wyrenderowaniem reklamy wideo, w trakcie jej renderowania ani po nim. Oznacza to, że miejsce docelowe nie może przesuwać treści w górę ani w dół na obszarze widocznym dla użytkownika. Miejsce docelowe nie może przechodzić do trybu pełnoekranowego po najechaniu na nie kursorem myszy.
 • Reklamy inne niż pełnoekranowe reklamy wideo i reklamy wideo z nagrodą muszą przewijać się wraz z innymi treściami w aplikacji lub na stronie. Zabronione jest stosowanie przyklejonych reklam.
 • Reklamy wideo In-Article muszą być umieszczane między akapitami, a reklamy wideo In-Feed – wśród wpisów.

Reklamy wideo inne niż In-Stream w usłudze Ad Manager obejmują wiele różnych formatów reklam.

W przypadku niektórych z nich (np. In-Article, In-Feed lub natywna reklama wideo) dostarczone przez Google rozwiązania same w sobie zapewniają zgodność Twoich reklam z tymi wymaganiami.

Formaty, które pozwalają kontrolować zachowanie gracza, muszą być zgodne z zasadami podanymi powyżej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
157
false