Khắc phục các vấn đề về thanh toán Rapida

Theo lịch trình chuẩn, bạn sẽ nhận được thanh toán trả qua hệ thống Rapida Online theo hình thức thanh toán bạn đã chọn trong vòng 5-10 ngày làm việc kể từ ngày gửi. Nếu mục Thanh toán trong tài khoản AdSense của bạn hiển thị thông báo cho biết thanh toán đã được gửi, nhưng tiền chưa xuất hiện theo hình thức thanh toán bạn chọn trong Rapida Online trong vòng 10 ngày, thì bạn nên kiểm tra xem:

Thanh toán có bị trả lại tài khoản AdSense của bạn không.

Nếu có, thanh toán của bạn sẽ bị giữ lại.

Những lý do có thể khiến thanh toán của bạn bị trả lại bao gồm:

  • Bạn chưa hoàn tất quy trình nhận dạng của Rapida Online cho tài khoản Rapida Online của mình, quy trình này yêu cầu bạn xác nhận chi tiết hộ chiếu của mình.
  • Tên và họ trong tài khoản Rapida không khớp với tên và họ trong tài khoản AdSense.
  • Tài khoản AdSense và tài khoản Rapida Online của bạn không được đăng ký dưới cùng một tên.
  • Số điện thoại hoặc ID mẫu Rapida của bạn chưa được thêm đúng cách.

    Kiểm tra xem thông tin bạn đã thêm có ở định dạng đúng không:

    • ID mẫu Rapida phải có 4-9 chữ số: Bạn có thể tìm thấy ID này trực tiếp trong biểu mẫu Rapida được mở rộng, trong trường "Số duy nhất".
    • Số điện thoại đăng ký tài khoản Rapida phải có 10 chữ số, không thêm dấu "+" hoặc mã quốc gia.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả các điểm nêu trên nhưng thanh toán vẫn bị từ chối, vui lòng liên hệ với đại diện của Rapida để làm rõ lý do khiến thanh toán bị từ chối.

Để nhận thanh toán tiếp theo của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện tất cả các điểm bên trên và cũng đã liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ để xóa khoản tạm ngưng thanh toán của bạn trước ngày 15 của tháng tiếp theo. Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu liên hệ trong thông báo "Tạm ngưng thanh toán" trong tài khoản của mình. Nếu bạn thực hiện thay đổi sau ngày 15 của tháng, thanh toán sẽ được thực hiện cho bạn vào tháng tiếp theo.

Thanh toán chưa được trả lại tài khoản AdSense của bạn.

Sau khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày 27 của tháng hiện tại (tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn đã chọn), thanh toán của bạn sẽ được chuyển theo hình thức thanh toán bạn đã chọn trong Rapida.

Nếu bạn chưa nhận được thanh toán theo hình thức thanh toán bạn đã chọn trong Rapida, thì số tiền này sẽ được thêm vào ví điện tử Rapida của bạn.

Ngày thanh toán trong tài khoản Rapida Online khác với ngày thanh toán trong tài khoản AdSense
Đôi khi có thể có sự chậm trễ do quá trình xử lý tệp. Hãy yên tâm rằng ngày xuất hiện trong tài khoản Rapida Online của bạn là ngày khoản thanh toán được thực hiện cho bạn. Sau khi tất cả các tệp đã được xử lý và xác nhận, ngày được hiển thị trong tài khoản AdSense sẽ được cập nhật. Lưu ý rằng ngày này có thể chênh lệch từ 2-10 ngày so với ngày trong tài khoản Rapida Online.

Nếu thanh toán đã được gửi, nhưng bạn chưa nhận được và thanh toán cũng chưa được trả lại vào tài khoản AdSense hoặc tài khoản Rapida Online, thì bạn nên liên hệ với bộ phận dịch vụ hỗ trợ của Rapida.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?