Thay đổi địa chỉ được địa phương hóa của bạn cho thanh toán Rapida

Địa chỉ được địa phương hóa của bạn là địa chỉ được liên kết với thanh toán Rapida. Hãy làm theo các hướng dẫn sau nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ Rapida được địa phương hóa:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn tại www.google.com.vn/adsense.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 4. Đặt nút radio thành "Cài đặt Rapida".
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Tiếp theo, hãy nhập chi tiết địa chỉ của bạn và trên dòng cuối cùng, hãy nhập số biểu mẫu Rapida.
  Nhập tên và địa chỉ của bạn bằng ký tự tiếng Nga. Lưu ý rằng trong hệ thống Rapida, bạn không được phép sử dụng ký tự ";" và "/". Sử dụng các từ thay vì các ký tự này. Địa chỉ bằng tiếng Nga phải tương ứng với phiên bản địa chỉ bằng tiếng Latinh, nếu không, có thể xảy ra lỗi khi thực hiện thanh toán.

  Dưới đây là ví dụ về các trường đã hoàn tất chính xác:

  Tên: Андрей
  Tên theo tên cha: Иванович
  Họ: Бобров
  Thành phố: Раменское
  Địa chỉ: 1 Ул. Ленина 15-5
  Địa chỉ (sử dụng nếu địa chỉ không đủ trên dòng đầu tiên)
  Mã bưu điện: 140100
  ID mẫu Rapida: 1234567


 7. Xác nhận rằng bạn có tài liệu chính thức (ví dụ: hộ chiếu) và thông tin hỗ trợ được nêu trong biểu mẫu minh họa ở trên.
  Đảm bảo tên và họ trong tài khoản phải khớp chính xác với thông tin trong bằng chứng nhận diện đã được nhà nước chấp thuận mà bạn sẽ trình khi nhận thanh toán thông qua hệ thống Rapida.
 8. Nhấp vào Lưu thay đổi.
  Xin lưu ý điều sau đây: nếu bạn thiết lập các khoản thanh toán thông qua hệ thống Rapida sau ngày 15 của tháng hiện tại thì chúng tôi không thể đảm bảo việc sử dụng phương thức thanh toán này trong chu kỳ thanh toán sắp tới. Ví dụ: để đảm bảo rằng bạn nhận được thanh toán của tháng 3 thông qua hệ thống Rapida, bạn cần phải thực hiện các bước được liệt kê ở trên trước ngày 15 tháng 4.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?