Nedavno smo pokrenuli vašu AdSense stranicu, na kojoj možete pronaći prilagođene informacije o svom računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Izvješća

Podaci aktivnog prikaza u izvješćima

Aktivni prikaz Googleovo je rješenje za mjerenje vidljivosti oglasa praćenjem vidljivosti oglasa koje je poslužio program AdSense. Vidljivost pomaže u utvrđivanju koliko je vjerojatno da je korisnik zaista vidio oglas. Oglas se bilježi kao vidljiv ako je najmanje 50% njegove površine prikazano na zaslonu najmanje jednu sekundu (minimalni kriterij prema standardima Ureda za interaktivno oglašavanje (IAB)). Dva su važna čimbenika (a) koliki se dio oglasa prikazuje na vidljivom prostoru na zaslonu i (b) koliko dugo taj dio oglasa ostaje vidljiv.

Mjerenje vidljivosti pomaže izdavačima i oglašivačima u procjeni vrijednosti pojavljivanja. Na primjer, razmislite o položaju pri dnu web-stranice. Ako se korisnik mora pomaknuti dolje da bi vidio dno web-stranice, možda neće vidjeti oglas prije odlaska sa stranice. Korisniku s većim zaslonom možda će se u vidljivom prostoru prikazati čitava stranica, što znači i da je oglas vidljiv. Oba se scenarija broje kao pojavljivanja, no samo vidljivost prati je li oglas zaista postao vidljiv korisniku.

Podatke aktivnog prikaza možete upotrebljavati u izvješćima da biste lakše povisili dugoročnu vrijednost svog oglasnog prostora na prikazivačkoj mreži. Na primjer, za pojavljivanja s CPC licitacijom kao vrstom, podaci aktivnog prikaza daju vam više informacija o tome koliko je vjerojatno da će korisnik kliknuti vaš oglas; na koncu, oglase treba vidjeti da bi ih se kliknulo. Time se također povećava privlačnost oglasnog prostora oglašivačima robnih marki koji žele znati da njihovi oglasi imaju priliku biti viđeni, i obično plaćaju više RPM-ove za vidljiva pojavljivanja. K tome, podaci aktivnog prikaza donose uvid u to koje od vaših oglasnih jedinica ili područja vaše web-lokacije imaju najviše i najniže stope vidljivosti te na što biste se trebali usredotočiti da poboljšate vidljivost, primjerice proučiti izvješća Oglasne jedinice ili Prilagođeni kanali.

Podaci aktivnog prikaza uključuju samo pojavljivanja uobičajenih oglasnih jedinica AdSensea za sadržaj (AFC), AdSensea za videosadržaj (AFV) i AdSensea za igre (AFG). Ne uključuju podatke jedinica veza ni podatke dinamičke dodjele na Google Ad Manageru.

Da biste pristupili podacima aktivnog prikaza, koristite sljedeće mjerne podatke u izvješćima koje ćete pronaći na kartici obitelji mjernih podataka "Aktivni prikaz" iznad glavnog područja grafikona:

  • Mjerljivi aktivni prikaz: postotak pojavljivanja mjerljivih pomoću aktivnog prikaza u odnosu na ukupni broj pojavljivanja.

    Čak i ako oglas ima aktivni prikaz, neki čimbenici mogu spriječiti oznaku u bilježenju podataka. Na primjer, ako se oglasna oznaka izdavača postavi unutar iframea na više domena, njegova vidljivost možda neće biti mjerljiva. Osim toga, ako se posluži zamjenska slika oglasa ili se posluži zadani oglas, pojavljivanje se ne bilježi kao mjerljivo. Ovaj mjerni podatak uključuje samo pojavljivanja uobičajenih oglasnih jedinica AdSensea za sadržaj, AdSensea za videosadržaj i AdSensea za igre. Ne uključuje podatke jedinica veza ni podatke dinamičke dodjele u Google Ad Manageru.

  • Vidljivi aktivni prikaz: postotak vidljivih pojavljivanja u odnosu na sva mjerljiva pojavljivanja.

    Svi vidljivi oglasi mjerljivi su jer ne možete potvrditi da je oglas ispunio kriterije vidljivosti ako ga se ne može izmjeriti. Na primjer, pretpostavimo da su oglasi na vašoj web-lokaciji imali 100 mjerljivih pojavljivanja. To znači da je ostvareno 100 pojavljivanja u kojima su oznake aktivnog prikaza mogle izmjeriti vidljivost. Da je samo 10 od tih 100 pojavljivanja izmjereno kao vidljivo, web-lokacija bi imala 10% vidljivosti aktivnog prikaza. Ovaj mjerni podatak uključuje samo pojavljivanja uobičajenih oglasnih jedinica AdSensea za sadržaj, AdSensea za videosadržaj i AdSensea za igre. Ne uključuje podatke jedinica veza ni podatke dinamičke dodjele u Google Ad Manageru.

  • Prosječno vrijeme vidljivosti: prosječno trajanje (u sekundama) tijekom kojeg je najmanje 50% piksela oglasa vidljivo na zaslonu.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
' data-mime-type=
Vaša AdSense stranica

Predstavljamo AdSense stranicu: novi resurs s prilagođenim informacijama i novim prilikama na vašem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
157
false