Thanh toán

Tôi có thể thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán của tôi không?

Rất tiếc, không thể thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn. Nếu bạn muốn chuyển đổi sang một đơn vị tiền tệ khác, bạn cần phải đóng tài khoản hiện tại và mở một tài khoản mới.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố