Betalingen ontvangen via overboeking

Een overboeking is een vorm van elektronische overdracht van geld, ofwel een elektronische overboeking. Via een overboeking kunt u rechtstreeks geld op uw bankrekening ontvangen. Google verzendt uw inkomsten afhankelijk van de valuta van uw rekening in Amerikaanse dollars of in euro's via internationale overboeking naar de bank van uw keuze. U ontvangt het geld op de bankrekening die u opgeeft. Dit is een snelle, eenvoudige en veilige methode voor het ontvangen van uw betalingen.

In deze video bespreken we hoe u ervoor kunt zorgen dat alles correct is ingesteld om een overboeking te kunnen ontvangen.

Hoe u ervoor kunt zorgen dat uw account is ingesteld om een AdSense-betaling via overboeking te ontvangen.

Hoe u wordt betaald via overboeking

Uw inkomsten worden eens per maand via overboeking overgemaakt naar uw bankrekening. Voor het ontvangen van uw betalingen moet u uw bankrekeninggegevens opgeven in uw AdSense-account. De gegevens verschillen per land en zijn te vinden op de pagina Inleiding tot AdSense-betalingen. Als u vragen heeft over hoe u een overboeking uit het buitenland kunt ontvangen, neemt u contact op met uw bank.

Uw bankrekeninggegevens opgeven

De bankrekeninggegevens die u toevoegt, moeten precies overeenkomen met de gegevens die bij uw bank zijn geregistreerd. Volg deze stappen om uw bankgegevens op te geven:

  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik in het linkernavigatievenster op Betalingen.
  3. Klik op Betaalmethode toevoegen.
  4. Selecteer het keuzerondje bij 'Overboeking naar bankrekening' en klik op Doorgaan.
  5. Geef uw bankrekeninggegevens op en klik op Bevestigen en doorgaan.

Als u hulp nodig heeft om uw financiële gegevens te vinden, neemt u contact op met uw bank en vraagt u hoe u een overboeking uit het buitenland kunt ontvangen.

Vereiste informatie per land

Afhankelijk van het land waar u woont, moet u de volgende gegevens opgeven om uw betaling te ontvangen:

 
 

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam rekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
Naam van de bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ
IBAN (International Bank Account Number) Bestaat uit een landcode van twee letters en tot 30 alfanumerieke tekens. XX1100110101000010001111111P1

Gegevens van intermediaire bank (optioneel)

Als uw bank instructies voor intermediaire banken heeft voor het ontvangen van overboekingen uit de Verenigde Staten, geeft u die hier op.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Gegevens van intermediaire bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC van intermediaire bank De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ

Gegevens voor FFC (For Further Credit) (optioneel)

Als uw bank instructies voor FFC (For Further Credit) of FBO (For Benefit Of) nodig heeft om een overboeking te ontvangen, geeft u deze hier op zoals ze zijn aangegeven door uw bank.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
FFC (For Further Credit) / FBO (For Benefit Of) Dit kan een rekeningnummer OF de naam van de rekeninghouder zijn die bij uw bank is geregistreerd 1234567 OF Jan Jansen

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam rekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
Naam van de bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ
Rekeningnummer Maximaal zestien cijfers 1234567898765
Typ het rekeningnummer opnieuw Zie hierboven Zie hierboven

Gegevens van intermediaire bank (optioneel)

Als uw bank instructies voor intermediaire banken heeft voor het ontvangen van overboekingen uit de Verenigde Staten, geeft u die hier op.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Gegevens van intermediaire bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC van intermediaire bank De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ

Gegevens voor FFC (For Further Credit) (optioneel)

Als uw bank instructies voor FFC (For Further Credit) of FBO (For Benefit Of) nodig heeft om een overboeking te ontvangen, geeft u deze hier op zoals ze zijn aangegeven door uw bank.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
FFC (For Further Credit) / FBO (For Benefit Of) Dit kan een rekeningnummer OF de naam van de rekeninghouder zijn die bij uw bank is geregistreerd 1234567 OF Jan Jansen

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam rekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
Naam van de bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ
CBU (Clave Bancaria Uniforme) 22 cijfers 1234567898765432123456
Typ de CBU opnieuw 22 cijfers 1234567898765432123456

Gegevens van intermediaire bank (optioneel)

Als uw bank instructies voor intermediaire banken heeft voor het ontvangen van overboekingen uit de Verenigde Staten, geeft u die hier op.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Gegevens van intermediaire bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC van intermediaire bank De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ

Gegevens voor FFC (For Further Credit) (optioneel)

Als uw bank instructies voor FFC (For Further Credit) of FBO (For Benefit Of) nodig heeft om een overboeking te ontvangen, geeft u deze hier op zoals ze zijn aangegeven door uw bank.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
FFC (For Further Credit) / FBO (For Benefit Of) Dit kan een rekeningnummer OF de naam van de rekeninghouder zijn die bij uw bank is geregistreerd 1234567 OF Jan Jansen

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam rekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
Naam van de bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ
IBAN (International Bank Account Number) Bestaat uit een landcode van twee letters en tot 30 alfanumerieke tekens. XX1100110101000010001111111P1
Typ het IBAN opnieuw Zie hierboven Zie hierboven

Gegevens van intermediaire bank (optioneel)

Als uw bank instructies voor intermediaire banken heeft voor het ontvangen van overboekingen uit de Verenigde Staten, geeft u die hier op.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Gegevens van intermediaire bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC van intermediaire bank De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ

Gegevens voor FFC (For Further Credit) (optioneel)

Als uw bank instructies voor FFC (For Further Credit) of FBO (For Benefit Of) nodig heeft om een overboeking te ontvangen, geeft u deze hier op zoals ze zijn aangegeven door uw bank.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
FFC (For Further Credit) / FBO (For Benefit Of) Dit kan een rekeningnummer OF de naam van de rekeninghouder zijn die bij uw bank is geregistreerd 1234567 OF Jan Jansen

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam rekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
Naam van de bank Niet van toepassing Acme Bank
IFSC (Indian Financial System Code) Elf letters en cijfers ABAB0001101
SWIFT-BIC De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ
Rekeningnummer Twaalf tot zeventien cijfers 1234567891234567
Typ het rekeningnummer opnieuw Twaalf tot zeventien cijfers 1234567891234567

Gegevens van intermediaire bank (optioneel)

Als uw bank instructies voor intermediaire banken heeft voor het ontvangen van overboekingen uit de Verenigde Staten, geeft u die hier op.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Gegevens van intermediaire bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC van intermediaire bank De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ

Gegevens voor FFC (For Further Credit) (optioneel)

Als uw bank instructies voor FFC (For Further Credit) of FBO (For Benefit Of) nodig heeft om een overboeking te ontvangen, geeft u deze hier op zoals ze zijn aangegeven door uw bank.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
FFC (For Further Credit) / FBO (For Benefit Of) Dit kan een rekeningnummer OF de naam van de rekeninghouder zijn die bij uw bank is geregistreerd 1234567 OF Jan Jansen

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam bankrekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
Bankcode Dropdownmenu BANK XXXX
Rekeningnummer Twaalf tot zeventien cijfers 1234567891234567

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam bankrekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
Rekeningnummer (RIB) 24 cijfers:
- bankcode van drie cijfers
- stads- of filiaalcode van twee cijfers
- bankrekeningnummer van zestien cijfers
- verificatiecode van twee cijfers
123456789123456789123456

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam bankrekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
Rekeningnummer (RIB) Twintig cijfers 12345678912345678912

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam bankrekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
RUC ID / DNI RUC ID van elf cijfers / DNI van acht cijfers 12345678912 / 12345678
Accounttype Dropdownmenu Lopende rekening
Spaarrekening
Rekeningnummer (CCI) Bankcode van drie cijfers / kantoorcode van drie cijfers / rekeningnummer van twaalf cijfers / controlegetal van twee cijfers 123+123+123456789012+12

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam rekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
Naam van de bank Niet van toepassing Acme Bank
BIC (Bank Identification Code) Negen cijfers 123456789
SWIFT-BIC De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ
IBAN (International Bank Account Number) Bestaat uit een landcode van twee letters en tot 30 alfanumerieke tekens. XX1100110101000010001111111P1
Typ het IBAN opnieuw Zie hierboven Zie hierboven

Gegevens van intermediaire bank (optioneel)

Als uw bank instructies voor intermediaire banken heeft voor het ontvangen van overboekingen uit de Verenigde Staten, geeft u die hier op.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Gegevens van intermediaire bank Niet van toepassing Acme Bank
SWIFT-BIC van intermediaire bank De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ

Gegevens voor FFC (For Further Credit) (optioneel)

Als uw bank instructies voor FFC (For Further Credit) of FBO (For Benefit Of) nodig heeft om een overboeking te ontvangen, geeft u deze hier op zoals ze zijn aangegeven door uw bank.

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
FFC (For Further Credit) / FBO (For Benefit Of) Dit kan een rekeningnummer OF de naam van de rekeninghouder zijn die bij uw bank is geregistreerd 1234567 OF Jan Jansen

Overboekingsinstructies (vereist)

Veld Verwachte lengte Voorbeeld
Naam bankrekeninghouder Niet van toepassing Janny Smit
IBAN (International Bank Account Number) Bestaat uit een landcode van twee letters en tot 30 alfanumerieke tekens. XX1100110101000010001111111P1
SWIFT-BIC De SWIFT-BIC-code is acht of elf tekens lang:
- bankcode van vier letters
- landcode van twee letters
- locatiecode van twee letters
- filiaalcode van drie letters (optioneel)
XXXXYYZZ
Betalingen via overboeking zijn momenteel alleen beschikbaar in een aantal landen. Wellicht wordt overboeking in de toekomst aangeboden in meer landen, maar we weten nog niet wanneer deze betaalmethode beschikbaar wordt gesteld.
Raadpleeg voor meer informatie over overboekingen onze veelgestelde vragen over overboekingen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?