תשלומים

דוחות דף הבית: הבנת הרווחים שלכם

הדוחות בחשבון AdSense מיועדים לספק אומדנים קרובים של הפעילות העדכנית בחשבון. עם זאת, דוחות אלה אינם מייצגים את הרווחים הסופיים שלך. גורמים רבים עשויים להשפיע על הסכום שתקבל בסופו של דבר. לאחר שהרווחים הסופיים יחושבו, הם יופיעו בחשבון שלך בדף 'עסקאות'. בנסיבות מתאימות וכאשר הדבר מתאפשר, הכנסות שהתקבלו כתוצאה מהופעות או מקליקים לא חוקיים מוחזרות למפרסמים שהושפעו מכך. אם החשבון שלכם מושבת כתוצאה מפעילות לא חוקית, לא תוכלו לקבל תשלום. בנוסף, בנסיבות המתאימות וכאשר הדבר אפשרי, אנו נחזיר את ההכנסות שהתקבלו בחשבון למפרסמים שהושפעו.

הרווחים בדף הבית

אנחנו מציגים את המידע הבא בדף הבית של החשבון:

  • רווחים משוערים: אומדנים קרובים של הפעילות האחרונה בחשבון, מהיום, מאתמול, מתחילת החודש ועד התאריך הנוכחי ובחודש הקודם.
  • יתרה: בקטע הזה מוצגות שתי רמות של רווחים:
    • היתרה הנוכחית של הרווחים שלכם שעדיין לא שולמו. ייתכן שהיתרה הזו לא משקפת את הסכום הכולל של התשלום שתקבלו. Google עשויה לבצע התאמות של הסכום, כולל עיגול פערים, קיזוז מהרווחים בשל פעילות לא חוקית או זיכויים אחרים של סוף החודש במידת הצורך.
    • התשלום האחרון שלכם.

התאמות של רווחים

אנחנו עשויים להתאים את הרווחים המשוערים או הסופיים שלכם, כדי לקחת בחשבון חשיפות או קליקים לא חוקיים. המשמעות היא שאנו עשויים לקזז רווחים מהיתרה שלכם לתשלום. פעילות לא חוקית עשויה לנבוע כתוצאה מבעיות במקורות תנועה או ביישום מודעות. כדי לקבל מידע נוסף, מומלץ לעיין במדיניות AdSense: מדריך למתחילים ובטיפים למניעת פעילות לא חוקית.

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להתאים את הרווחים של בעל תוכן דיגיטלי אם מפרסם כלשהו שפרסם באתר שלו לא שילם את חובו.

כדי לשמור על תקינות המערכת שלנו לזיהוי פעילות לא חוקית ולמנוע ממשתמשים לעקוף אותה, איננו יכולים לספק פרטים בנוגע לסכום ההתאמות שמבוצעות מדי יום או בכל ערוץ. לידיעתך, אנו נעזרים בהגנות האלו מפני פעילות לא חוקית, כדי להבטיח שרשת האתרים של AdSense היא סביבה בטוחה ויעילה למפרסמים, לבעלי אתרים ולמשתמשים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה