Udio prihoda

Svaki AdSense izdavač dobiva postotak od završne cijene na dražbi za oglase na svojoj web-lokaciji. Taj se postotak naziva udio prihoda, a prikazan je na AdSense računu.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?