Blogger

Blogger je alat koji se temelji na webu i koji korisnicima omogućuje da brzo i jednostavno izrađuju i objavljuju sadržaj na weblogu ili "blogu".

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?