CTR โฆษณา

สำหรับโฆษณามาตรฐาน อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ของโฆษณาของคุณคือ จำนวนคลิกโฆษณา หารด้วยจำนวนการแสดงโฆษณาเดี่ยว

CTR โฆษณา = จำนวนการคลิก / จำนวนการแสดงโฆษณา

เช่น หากคุณได้รับ 5 คลิกจากการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง CTR โฆษณาของคุณคือ 0.5%

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว