Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Familjer

Tagga en webbplats eller annonsbegäran så att den behandlas som avsedd för barn

Förändringar i den amerikanska lagen om barns skydd online, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), trädde i kraft den 1 juli 2013. Förändringarna kan påverka din användning av Google-produkter. COPPA gäller för webbplatser och tjänster som riktar sig till barn i USA som är under 13 år samt webbplatser och tjänster för allmänna målgrupper i USA där man vet att det finns användare som är under 13 år. Andra länder kan definiera ett barns ålder på annat sätt i sina lagar eller ha andra bestämmelser gällande minderåriga användare. Om du använder Google-produkter för att visa annonser i andra länder bör du vara medveten om dessa krav. Läs mer om ålderskraven för Google-konton.

Tagga en webbplats

Om du använder Googles annonseringstjänster och vill att vi behandlar din webbplats eller delar av den som avsedd för barn kan du meddela oss på följande sätt:

Om du taggar din webbplats eller app som avsedd för barn vidtar vi åtgärder för att inaktivera intressebaserad annonsering och remarketingannonser för det innehållet. Det kan ta lite tid innan detta får effekt.

Tagga en annonsbegäran från en webbplats eller app

Du får större kontroll över hur vi behandlar ditt innehåll om du taggar enskilda annonsförfrågningar som avsedda för barn. Om du taggar din annonsbegäran som avsedd för barn inaktiverar vi intressebaserade annonser och remarketingannonser för den annonsbegäran. Observera att en sådan tagg i en annonsbegäran åsidosätter alla andra tillämpliga inställningar på webbplatsnivå.

Anta till exempel att du har en webbplats där du recenserar tv-program och du vet att en viss användare på webbplatsen är ett barn. I stället för att tagga hela webbplatsen som avsedd för barn kan du ställa in den så att endast annonsförfrågningar som ska visas för det barnet taggas som avsedda för barn. Då visas inte intressebaserad annonsering och remarketingannonser i den exponeringen.

Riktlinjerna nedan visar hur du taggar annonsförfrågningar som avsedda för barn på webbplatser:

Vanlig annonskod (synkron)

Om du använder synkron annonskod hittar du anvisningar om hur du taggar annonskoden så att den behandlas som avsedd för barn nedan:

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1234567890123456";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_child_directed_treatment = 1;
//-->
</script>
<script type="text/javascript" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Annonsenheten märks som avsedd för barn efter att du har kopierat och klistrat in den uppdaterade annonskoden i HTML-källkoden för dina sidor.

Asynkron annonskod

Om du använder asynkron annonskod hittar du anvisningar om hur du taggar din annonskod så att den behandlas som avsedd för barn nedan:

<script async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
    style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
    data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
    data-ad-slot="0123456789"
    data-tag-for-child-directed-treatment="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Annonsenheten märks som avsedd för barn efter att du har kopierat och klistrat in den uppdaterade annonskoden i HTML-källkoden för dina sidor.

Information om hur du taggar en annonsbegäran från en app finns i avsnittet ”Child-directed setting” på utvecklarwebbplatsen för SDK för Google Mobile-annonser för Android eller iOS.

Observera att du som innehållsägare har kontroll över din webbplats eller app och styr hur ditt innehåll ska hanteras med avseende på COPPA. I vissa fall kan Google, utan att du har valt det, börja behandla din webbplats eller app som avsedd för barn i enlighet med vår egen förbindelse under COPPA. I sådana fall försöker vi meddela dig och du kan använda Search Console eller funktionen för att tagga annonsförfrågningar för webbplatser respektive appar om du vill ange specifik behandling.

Tänk på att du kan ha andra juridiska skyldigheter enligt COPPA eller lagar i andra länder. Läs igenom riktlinjerna från FTC (Federal Trade Commission) och tillsynsmyndigheterna i länderna där annonserna visas och rådfråga ditt juridiska ombud. Kom ihåg att Googles verktyg är utformade för att underlätta efterlevnad av lagen. De befriar inte utgivarna från deras lagstadgade skyldigheter.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny