Familjer

Tagga en webbplats eller annonsbegäran så att den behandlas som avsedd för barn

Förändringar i den amerikanska lagen om barns skydd online, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), trädde i kraft den 1 juli 2013. Förändringarna kan påverka din användning av Google-produkter. COPPA gäller för webbplatser och tjänster som riktar sig till barn i USA som är under 13 år, samt webbplatser eller tjänster med allmän målgrupp i USA där man vet att det finns användare som är under 13 år. Andra länder kan definiera ett barns ålder på annat sätt i sina lagar eller ha andra bestämmelser gällande minderåriga användare. Om du använder Google-produkter för att visa annonser i andra länder bör du vara medveten om dessa krav. Läs mer om ålderskraven för Google-konton.

Tagga en webbplats

Om du använder Googles annonseringstjänster och vill att vi behandlar din webbplats eller delar av den som avsedd för barn kan du meddela oss på följande sätt:

Taggar du din webbplats eller app som avsedd för barn vidtar vi åtgärder för att inaktivera intressebaserad annonsering och remarketingannonser för det innehållet. Det kan ta lite tid innan detta sker.

Tagga en annonsbegäran från en webbplats eller app

Du får bättre kontroll över hur vi behandlar ditt innehåll om du taggar enskilda annonsbegäranden som avsedda för barn. Om du taggar annonsbegäranden som avsedda för barn inaktiverar vi intressebaserad annonsering och remarketingannonser för det annonsbegärandet. Obs! Om du tar med annonsen i ett annonsbegärande åsidosätts eventuella inställningar på webbplatsnivå.

Du kanske t.ex. har en webbplats där du recenserar tv-program, och du vet att en viss användare på webbplatsen är ett barn. Istället för att tagga hela webbplatsen som avsedd för barn kan du ställa in så att annonsbegäranden som ska visas för det här barnet är taggade som avsedda för barn. Då visas inte intressebaserad annonsering och remarketingannonser i den visningen.

Riktlinjerna nedan visar hur du taggar dina annonsbegäranden som avsedda för barn på webbplatser:

Vanlig annonskod (synkron)

Använder du synkron annonskod hittar du anvisningar för hur du taggar din annonskod så att den behandlas som avsedd för barn nedan:

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_child_directed_treatment = 1;
//-->
</script>
<script type="text/javascript" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Annonsenheten markeras som avsedd för barn när du har kopierat och klistrat in den uppdaterade annonskoden i HTML-källkoden för dina sidor.

Asynkron annonskod

Använder du asynkron annonskod hittar du anvisningar för hur du taggar din annonskod så att den behandlas som avsedd för barn nedan:

<script async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
    style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
    data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
    data-ad-slot="0123456789"
    data-tag-for-child-directed-treatment="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Annonsenheten markeras som avsedd för barn när du har kopierat och klistrat in den uppdaterade annonskoden i HTML-källkoden för dina sidor.

Om du vill veta hur du taggar en annonsbegäran från en app kan du läsa avsnittet om detta (Child-directed setting) på utvecklarwebbplatsen för SDK för Google Mobile-annonser: Android eller iOS.

Eftersom du äger innehållet och kontrollerar din webbplats eller app kontrollerar du även hur innehållet behandlas vad gäller COPPA. Google kan, även om du inte meddelar oss, behandla din webbplats eller app som avsedd för barn på grund av våra egna förpliktelser enligt COPPA. Om vi gör det försöker vi meddela dig, och du kan specificera hur sidan ska behandlas via Search Console eller funktionen för att tagga annonsenheter.

Tänk på att du kan ha andra juridiska skyldigheter enligt COPPA eller lagar i andra länder. Läs igenom riktlinjerna från FTC (Federal Trade Commission) och tillsynsmyndigheterna i länderna där annonserna visas och rådfråga ditt juridiska ombud. Kom ihåg att Googles verktyg är utformade för att underlätta efterlevnad av lagen. De befriar inte utgivarna från deras lagstadgade skyldigheter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt