Om responsive annonseenheter

Med responsiv nettdesign kan du dynamisk kontrollere presentasjonen av nettstedet ditt i henhold til egenskapene for skjermen/enheten der nettstedet vises. Du kan bruke en responsiv annonseenhet til å kontrollere størrelsen på annonsene på siden din i tråd med hvordan du kontrollerer utformingen av resten av siden for alle enheter. Hvis du vil ha mer informasjon om utvikling av nettsteder for flere enheter, kan du se Grunnleggende om nettet på Google Developers-nettstedet.

Viktige egenskaper

 • Automatisk skalering ut fra den tilgjengelige plassen. Størrelsen på annonseenheten tilpasses automatisk til sideutformingen din via den responsive annonsekoden vår. Dermed blir koden din enklere, og du sparer både tid og arbeid. Vi beregner den nødvendige størrelsen dynamisk basert på den ledige plassen og størrelsen på brukerens skjerm.

 • Støtten for annonsestørrelse endres når skjermretningen endres. Hvis utformingen av den responsive siden din blir endret etter at skjermretningen på en enhet blir endret (f.eks. når et nettbrett eller en telefon snus fra stående til liggende retning), ber vi om og laster inn en ny annonse med riktige dimensjoner som passer i den nye sideutformingen.

  Merknad:
  • Når vi laster inn en ny annonse etter at skjermretningen er endret for en enhet, bufrer vi den opprinnelige annonsen som ble vist. Hvis enheten snus tilbake til den opprinnelige retningen igjen, viser vi den opprinnelige annonsen på nytt i stedet for å laste inn enda en ny annonse.
  • Oppdatering av annonsene i forbindelse med skifte av skjermretningen fører til ytterligere annonseforespørsler, og dette kan føre til en liten økning i RPM- og CTR-beregningene. Vi kan imidlertid forsikre deg om at dette ikke får noen negativ innvirkning på totalinntekten din.
 • Annonser med full bredde på mobilenheter. Eksperimentene våre viser at responsive annonser med full bredde fungerer bedre på mobilenheter i stående modus. For å bidra til økte inntekter utvides de responsive annonseenhetene våre automatisk for å bruke hele bredden på brukerens skjerm når enheten er vertikalt orientert.
  Merknad:
  • Vi utvider bare responsive annonser når det er sannsynlig at de kommer til å fungere bra og føre til en god brukeropplevelse.
  • Du kan deaktivere responsive annonser med full bredde ved å legge til en parameter for responsiv annonse-taggen. Vi anbefaler at du ikke gjør dette, ettersom det kan påvirke de potensielle inntektene dine.

Tekniske vurderinger

I noen situasjoner må du iverksette ekstra tiltak for at en responsiv annonseenhet skal fungere på riktig måte:

 • JavaScript fra en tredjepart blir brukt på nettstedet ditt. Hvis du bruker skript på nettstedet ditt som kjøres før den responsive annonsekoden vår, for eksempel for å skjule annonsene på siden til den er fullstendig innlastet, er det ikke mulig å beregne den nødvendige størrelsen for den responsive annonseenheten. I slike tilfeller må du endre koden og bruke CSS-mediespørringer for å angi størrelsen på annonseenheten ad unit. Finn ut hvordan du kan endre responsive annonseenheter.
 • Bredde er ikke angitt for den overordnede innholdsenheten. Hvis du plasserer den responsive annonsekoden din i en overordnet beholder som det ikke er angitt bredde for, for eksempel i et flytende element, er det ikke mulig å beregne den nødvendige størrelsen på den responsive annonseenheten. I slike tilfeller må du endre koden din og bruke CSS-mediespørringer for å angi størrelsen på den overordnede innholdsenheten. Finn ut hvordan du kan endre responsive annonseenheter.
 • Den overordnede beholderen har fast eller begrenset høyde. Responsive annonser må ikke plasseres i beholdere med fast eller begrenset høyde, fordi de kan bli høyere på visse enheter eller i visse nettlesere. Hvis du har behov for å begrense høyden på de responsive annonsene dine, må du endre koden din og bruke CSS-medieforespørsler til å angi høyden på den overordnede beholderen. Finn ut hvordan du kan endre responsive annonseenheter.

Du må også være oppmerksom på følgende:

 • Mobilenheter med dårlige tilkoblinger. For mobilenheter med dårlig tilkobling kan det hende at du ser dynamisk tilpasning i nettleseren mens den optimale standardhøyden for bredden på den overordnede beholderen beregnes. Finn ut mer om dynamisk tilpasning i nettlesere.

Fremgangsmåten videre

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?