Nhắc nhở chính sách

Chúng tôi đã tổ chức một loạt Hangout trực tuyến, nơi chúng tôi đã thảo luận những chủ đề chính sách quan trọng và trả lời các câu hỏi từ nhà xuất bản của mình. Bạn có thể xem bản ghi của các Hangout này. Nhấp vào Xem bên dưới để xem Hangout chính sách cũ.

Triển khai quảng cáo

Ngôn ngữ Bản ghi
Tiếng Anh Xem
Tiếng Hoa (Hồng Kông) Xem
Tiếng Pháp Xem
Tiếng Ý Xem
Tiếng Nhật Xem
Tiếng Hàn Xem
Tiếng Bồ Đào Nha (BR) Xem
Tiếng Nga Xem
Tiếng Tây Ban Nha Xem
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Xem

Chính sách AdMob

Ngôn ngữ Bản ghi
Tiếng Quảng Đông (Hồng Kông) Xem
Tiếng Hoa (Đài Loan) Xem
Tiếng Anh Xem
Tiếng Indonesia Xem
Tiếng Nhật Xem
Tiếng Hàn Xem
Tiếng Thái Xem
Tiếng Việt Xem

Nội dung người lớn

Ngôn ngữ Bản ghi
Tiếng Hoa (Đài Loan) Xem
Tiếng Hoa (Hồng Kông) Xem
Tiếng Anh Xem
Tiếng Ý Xem
Tiếng Nhật Xem
Tiếng Bồ Đào Nha Xem
Tiếng Nga Xem
Tiếng Tây Ban Nha Xem
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Xem

Bản quyền

Ngôn ngữ Bản ghi
Tiếng Anh Xem
Tiếng Nhật Xem
Tiếng Hàn Xem
Tiếng Bồ Đào Nha Xem
Tiếng Nga Xem
Tiếng Tây Ban Nha Xem

Chính sách chung

Ngôn ngữ Bản ghi
Tiếng Hoa (Đài Loan) Xem
Tiếng Hoa (Hồng Kông) Xem
Tiếng Hà Lan Xem
Tiếng Anh Xem
Tiếng Ý Xem
Tiếng Nhật Xem
Tiếng Hàn Xem
Tiếng Bồ Đào Nha (BR) Xem
Tiếng Nga Xem
Tiếng Tây Ban Nha Xem
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Xem

Nội dung do người dùng tạo

Ngôn ngữ Bản ghi
Tiếng Bungary Xem
Tiếng Anh Xem
Tiếng Nhật Xem
Tiếng Hàn Xem
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?