Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

AdSense dla wideo (AFV)

Parametry tagów AdSense dla wideo dla IMA

Usługi AdSense dla wideo i AdSense dla gier mają zupełnie inną strukturę tagowania niż AdSense dla treści. Wymagają one tagu interaktywnych reklam medialnych (IMA) i zwracają reklamy tylko wtedy, gdy są wywoływane razem z odtwarzaczem wideo lub gier możliwym do zintegrowania z pakietem Google IMA SDK i/lub zgodnym z VAST i VPAID (np. Adapter IMA).

Do tworzenia tych tagów zazwyczaj jest używany generator tagów AdSense dla wideo. Poniżej publikujemy pełną listę kryteriów, które można skonfigurować dla tych tagów reklam. Aby usługa AdSense dla wideo mogła wyświetlać reklamy, potrzebuje tylko kilku wymaganych parametrów. Jednak dzięki dodaniu parametrów opcjonalnych, takich jak identyfikator kanału, min. i maks. czas trwania reklamy, język itp., możesz uzyskać takie reakcje na reklamę, na których Ci zależy.

Parametr tagu reklamy IMA Wymagany parametr
ad_type Tak
client Tak
description_url Tak – musi być zakodowanym adresem URL
channel Nie – zalecany, jeśli jest dostępny
adsafe Nie – zalecany
videoad_start_delay Nie – zalecany
hl Nie – zalecany
max_ad_duration Nie – zalecany
min_ad_duration Nie – zalecany
sdmax Nie – zalecany
adtest Nie
cust_age Nie
cust_gender Nie
host Nie
h_ch Nie
overlay Nie

Podstawowy adres URL

Następujący URL stanowi bazę dla wszystkich parametrów zapytania opisanych poniżej:
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?

Wymagane parametry

ad_type
(Ciąg) Określa pożądany typ reklamy. Należy je łączyć za pomocą podkreślenia („_”).

Wartości

 • video: wszystkie reklamy wideo: odpowiada parametrowi standardvideo_skippablevideo_bumpervideo.
 • skippablevideo: tylko możliwe do pominięcia reklamy wideo. Może wymagać dodatkowych uprawnień wydawcy do wyświetlania reklam możliwych do pominięcia. 
 • bumpervideo: pozwala na wyświetlanie sześciosekundowych niemożliwych do pominięcia reklam wideo.
 • standardvideo: tylko niemożliwe do pominięcia reklamy wideo. 
 • image: dopuszcza reklamy graficzne, które pasują do określonego nieliniowego rozmiaru boksu reklamowego. 
 • text: dopuszcza reklamy tekstowe.

Przykłady

 • &ad_type=video_text_image
  • Dopuszcza wszystkie formaty.
 • &ad_type=video_text
  • Dopuszcza wszystkie formaty wideo i reklamy tekstowe.
 • &ad_type=standardvideo_image
  • Dopuszcza tylko standardowe, niemożliwe do pominięcia reklamy wideo i graficzne.

client

(Ciąg) Identyfikator usługi internetowej wydawcy.

Przykład: &client=ca-video-afvtest


description_url

(Ciąg) Pełny, zakodowany adres URL strony HTML, który opisuje film. Wartość description_url może być tworzona dynamicznie za pomocą języka programowania po stronie serwera lub samodzielnie za pomocą internetowego kodera adresów URL.

Przykład: &description_url=http%3A%2F%2Fmojurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalue%26key2%3Dvalue2


Przykład adresu URL

Poniższy URL to przykład adresu, który zawiera minimalną wymaganą liczbę parametrów. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-video- afvtest&ad_type=video&description_url=http%3A%2F%2Fmyurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalu e%26key2%3Dvalue2

Żąda reklam wideo dla wydawcy, ca-video-afvtest, z następującym adresem URL opisu: http:// mojurl.com/page?key=value&key2=value2

Parametry opcjonalne

channel

(Ciąg) Rozdzielana plusami lista kanałów wykorzystywanych do kierowania i raportowania AdSense. W jednym żądaniu reklamy można przekazać do pięciu kanałów.

Example: &channel=mojkanal+innykanal+kanalkierowania


adsafe

(Ciąg) Określa ustawienia do filtrowania wyświetlanych reklam. Domyślna wartość to „high”.

Wartości

 • high (wartość domyślna) – wyświetla reklamy dla całej rodziny. Nie wyświetla reklam nie dla całej rodziny lub zawierających treści o charakterze seksualnym.
 • medium – wyświetla reklamy dla całej rodziny i nie dla całej rodziny (np. reklamy hazardu lub leków na receptę). Nie zwraca reklam zawierających treści o charakterze seksualnym. 

Przykład: &adsafe=high


adtest

(Ciąg) Określa, czy jest to implementacja testowa. Możliwe wartości to „on” lub „off”. „On” powoduje, że wyświetlenia i kliknięcia nie są rejestrowane na koncie AdSense dla wideo. Parametr ten MUSI być stosowany podczas testów. Jeśli nie zostanie ustawiony, domyślna wartość to „off”.

Wartości

 • off – (wartość domyślna) wszystkie reklamy są rozliczane standardowo. To ustawienie należy stosować w produkcji. 
 • on – to ustawienie zapewnia, że reklamy nie rejestrują wyświetleń i kliknięć do użytku podczas testów.

Przykład: &adtest=on


videoad_start_delay

(Liczba całkowita) Liczba milisekund odtworzenia filmu przed wyświetleniem reklamy. Domyślnie ustawiana jest wartość określająca reklamę w trakcie filmu, dokładnie „1”.

Wartości:

 • -1 – określa reklamę po filmie, która będzie wyświetlana na końcu treści.
 • 0 – określa reklamę przed filmem, która będzie wyświetlana, zanim rozpocznie się odtwarzanie treści.
 • Każda dodatnia liczba całkowita – określa reklamę w trakcie filmu, która będzie odtwarzana po tej liczbie milisekund odtwarzania treści. 

Przykład:

 • &videoad_start_delay=-1 – reklama po filmie.
 • &videoad_start_delay=15000 – reklama zacznie się wyświetlać po 15 sekundach odtwarzania treści.

cust_age

(Liczba całkowita) Określa wiek użytkownika. Może zawierać dokładny wiek, a także grupę wiekową zdefiniowaną na stronie com.google.ads.ima.api.Demographics.

Przykład:

 • &cust_age=1001 – wiek 18-24 lata
 • &cust_age=38 – dokładnie 38 lat

cust_gender

(Liczba całkowita) Określa płeć użytkownika zgodnie z definicją na stronie com.google.ads.ima.api.Demographics.

Wartości:

 • 1 – mężczyzna
 • 2 – kobieta

Przykład:

 • &cust_gender=1 – mężczyzna 
 • &cust_gender=2 – kobieta

host

(Ciąg) Identyfikator hosta do wykorzystania przy dzieleniu się przychodami między trzema stronami.

Przykład: &host=ca-host-test – dzieli przychody z tym hostem.


h_ch

(Ciąg) Rozdzielana plusami lista ciągów reprezentujących identyfikatory kanałów kierowania/raportowania AdSense dla hosta.

Przykład: &h_ch=channel1+channel2+channel3 – raportuje i kieruje te dodatkowe kanały dla hosta.


ht_id

(Numer) Identyfikator poziomu używany do określenia poziomu podziału przychodów między wydawcą a hostem.

Przykład: &ht_id=2 – host 2 poziomu.


hl

(Ciąg) Kod języka używany do żądania reklam w tym języku. Może to być dowolny kod ISO 639-1 (dwuliterowy) lub ISO 639-2 (trzyliterowy). Lista poprawnych kodów

Przykład:

 • &hl=en – język angielski
 • &hl=es – język hiszpański

max_ad_duration

(Liczba całkowita) Określa maksymalną długość filmu w milisekundach, która musi zostać wyświetlona. Jeśli nie zostanie ustawiony, domyślna wartość to 100 sekund.

Przykład: &max_ad_duration=30000 – maksymalna długość niemożliwej do pominięcia reklamy wynosi 30 sekund.


min_ad_duration

(Liczba całkowita) Określa minimalną długość filmu w milisekundach, która musi zostać wyświetlona. Jeśli nie zostanie ustawiony, domyślna wartość to 0 sekund.

Przykład:

 • &min_ad_duration=15000 – długość wyświetlonej niemożliwej do pominięcia reklamy musi wynosić co najmniej 15 sekund.
 • &min_ad_duration=0 – długość może być ograniczona tylko przez parametr max_ad_duration value. 

sdmax

(Liczba całkowita) Określa maksymalną długość filmu – w milisekundach – dla możliwych do pominięcia reklam. Jeśli nie zostanie ustawiony, domyślna wartość jest nieograniczona.

Przykład: &sdmax=120000 – długość wyświetlonej możliwej do pominięcia reklamy nie może przekraczać dwóch minut.


overlay

(Liczba całkowita) Służy do ograniczenia żądanego rozmiaru nakładki do nakładek nieliniowych wyświetlanych na jednej trzeciej powierzchni treści u dołu. Domyślnie nie jest ustawione żadne ograniczenie.

Przykład:

 • &overlay=1 – w żądaniu reklamy mogą znajdować się tylko nakładki wyświetlane na jednej trzeciej powierzchni treści u dołu. Żądania z nakładkami na cały boks reklamowy nie są możliwe.
 • &overlay=0 – wartość domyślna, która nie określa żadnego limitu rozmiarów nakładek. Rozmiary nakładek będą wyświetlane na podstawie parametrów AdsRequest.nonLinearAdSlotWidth i adsRequest.nonLinearAdSlotHeight.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
157
false