การชำระเงิน

บริษัทที่ทำสัญญาคือ Google Asia Pacific Pte. Ltd.

 

ในฐานะผู้เผยแพร่โฆษณาในสิงคโปร์ คุณอาจลงทะเบียนสำหรับจุดประสงค์ด้านภาษีสินค้าและบริการ (GST) ดังนั้นคุณจึงอาจต้องเรียกเก็บเงินจาก Google GST สำหรับบริการที่นำเสนอ หากคุณต้องส่งใบแจ้งหนี้เพื่อการเรียกเก็บ GST โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลทั้งหมดที่ต้องมี มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถรับใบแจ้งหนี้ของคุณได้

ข้อมูลที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 1

ระบุข้อมูลของคุณผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนพันธมิตร โดยจดจำช่องที่ไฮไลต์ไว้ด้านล่าง:

 • ข้อมูลพันธมิตร: โปรดใส่หมายเลขการลงทะเบียน GST ของคุณ
 • ข้อมูลผู้ขอ: โปรดป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอเป็น "การชำระเงิน AdSense GAP" และอีเมลของผู้ขอเป็น AdSenseGST@google.com
 • ข้อมูลธนาคารของซัพพลายเออร์: โปรดกรอกในส่วนข้อกำหนดของธนาคารระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัญชีของคุณ หมายเลขธนาคาร หมายเลขสาขา และรายละเอียด SWIFT/BIC
ขั้นตอนที่ 2

ใบแจ้งหนี้ของคุณต้องมีรายละเอียดทั้งหมดที่แสดงรายการอยู่ด้านล่าง:

 • วันที่ที่ออกใบแจ้งหนี้
 • หมายเลขใบแจ้งหนี้
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี GST ของคุณ
 • หมายเลข Google Asia Pacific GST 200817984R
 • ชื่อผู้รับเงินและที่อยู่ตามที่ปรากฏในบัญชี AdSense ของคุณ
 • ชื่อและที่อยู่เต็มของ Google Asia Pacific:
  Google Asia Pacific Pte. Ltd.
  8 Marina View
  Asia Square 1 #30-01
  Singapore 018960
 • รายละเอียดของบริการโดยผู้เผยแพร่โฆษณาของ AdSense (ตัวอย่างเช่น: "บริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต")
 • วันที่ชำระเงิน (คือระยะเวลาที่ได้รับรายได้ หรือวันที่ที่ออกการชำระเงิน)
 • จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี (คือจำนวนเงินที่ชำระ)
 • อัตรา GST ปัจจุบันในสิงคโปร์
 • จำนวนเงิน GST ที่ต้องชำระ (จำนวนเงินที่แน่นอนที่กำหนดโดยเปอร์เซ็นต์ของ GST)
 • จำนวนเงินที่ต้องชำระสุทธิ (จะเท่ากับ GST ที่เรียกเก็บของจำนวนเงินที่ชำระเสมอ)
 • หลังจากที่คุณได้ใส่ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้มายังที่อยู่นี้เพื่อการประมวลผล: AdSenseGST@google.com
  หลังจากที่เราได้รับใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บ GST ซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์ของคุณแล้ว เราจะตรวจทานและประมวลผลใบแจ้งหนี้นั้น โปรดรอประมาณ 4-6 สัปดาห์สำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้

ตามข้อกำหนดในข้อตกลงที่คุณทำกับ Google การชำระเงินที่ Google ชำระเป็นค่าบริการของคุณจะถือเป็นที่สิ้นสุด และรวมภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว หากมี

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลในท้องถิ่นกำหนดว่าคุณต้องส่งข้อมูลภาษีเพิ่มเติมหรือใบกำกับภาษี คุณสามารถส่งมายังที่อยู่ด้านล่าง โปรดทราบว่าเราไม่ได้ประมวลผลแบบฟอร์มหรือใบกำกับภาษีทุกฉบับ

Google Asia Pacific Pte. Ltd.
8 Marina View
Asia Square 1 #30-01
Singapore 018960

สำหรับการอ้างอิง หมายเลข GST ของเราคือ 200817984R

Google ไม่สามารถให้คำแนะนำแก่คุณในด้านภาษีได้ โปรดขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านภาษีในท้องถิ่นของคุณหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ด้านภาษีในประเทศ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกบริษัทที่ทำสัญญาที่ถูกต้องสำหรับบัญชีของคุณ ฉันจะค้นหาบริษัทที่ทำสัญญาได้อย่างไร
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว