Powiadomienie

Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Płatności

Podmiot, z którym zawarto umowę, to Google Asia Pacific Pte. Ltd.

 

Wydawcy z adresem rozliczeniowym w Singapurze mogą podlegać obowiązkowi odprowadzania tam podatku od towarów i usług (GST). Za świadczone usługi możesz odpowiednio obciążać tym podatkiem Google.

Jeśli w celu rozliczenia podatku GST musisz przesłać fakturę, wykonaj czynności opisane poniżej. Sprawdź, czy podajesz wszystkie wymagane informacje, i zaakceptuj warunki. W przeciwnym razie nie będziemy mogli przyjąć Twojej faktury.

Uwaga: faktura musi być plikiem PDF. Nie akceptujemy żadnych innych formatów.

Przejdź do sekcji: Wymagane informacje | Przykładowa faktura | Prześlij fakturę

Wymagane informacje

Twoja faktura musi zawierać wszystkie informacje podane poniżej:

 • tekst „Faktura VAT”;
 • nazwa i adres Twojej firmy (zgodnie z danymi na koncie AdSense, AdMob lub Ad Exchange);
 • Twój numer rejestracji GST;
 • data wystawienia faktury;
 • numer identyfikacyjny faktury;
 • numer rejestracji GST Google Asia Pacific: 200817984R;
 • pełna nazwa i adres firmy Google Asia Pacific:
  Google Asia Pacific Pte. Ltd.
  Mapletree Business City II
  70 Pasir Panjang Road, #03-71
  Singapur 117371
  Uwaga: nie wysyłaj faktury na ten adres pocztowy, ale prześlij ją online.
 • Opis świadczonych usług (np. „reklama w internecie”), w tym:
  • data płatności (czyli data realizacji płatności);
  • numer płatności (można go znaleźć na pokwitowaniu płatności);
 • kwota podlegająca opodatkowaniu bez podatku GST (czyli kwota płatności);
  Uwaga: w tym procesie uwzględniane są tylko zarobki z AdSense, AdMob i Ad Exchange.
 • aktualna stawka podatku GST w Singapurze;
 • kwota podatku GST (dokładna wartość określona według procentowej wysokości podatku GST);
 • łączna kwota uwzględniająca podatek GST;
 • kwota do zapłaty netto (zawsze równa stawce GST naliczonej od zapłaconej kwoty);
  Uwaga: w przypadku faktur denominowanych w walutach obcych należy przeliczyć następujące kwoty na fakturze GST na dolary singapurskie:
  • łączna kwota bez podatku GST;
  • łączna kwota z podatkiem GST;
  • kwota podatku GST.

Przykładowa faktura

Faktura GST musi zawierać te informacje:

 1. tekst „Faktura VAT”;
 2. nazwa Google Asia Pacific, adres oraz numer rejestracyjny GST;
 3. opis towarów i usług;
 4. stawka GST (%);
 5. Twoje imię, nazwisko i adres;
 6. Twój numer rejestracji GST;
 7. data faktury;
 8. numer identyfikacyjny faktury;
 9. łączna kwota do zapłaty bez podatku od towarów i usług (GST) w dolarach singapurskich;
 10. łączny podatek od towarów i usług (GST) w dolarach singapurskich;
 11. łączna kwota płatności (w tym GST) w dolarach singapurskich.

Przesyłanie faktury

Po umieszczeniu na fakturze wszystkich niezbędnych informacji prześlij ją za pomocą tego formularza i zatwierdź warunki przetwarzania: formularz przesyłania danych faktury GST – Singapur.

Po otrzymaniu pełnej faktury GST sprawdzimy ją i przetworzymy. Może to potrwać 6–8 tygodni.

Zgodnie z warunkami umowy z Google dokonywane przez nas płatności za Twoje usługi są ostateczne i uwzględniają odpowiednie podatki.

Jeśli władze lokalne wymagają wysyłania dodatkowych informacji lub faktur podatkowych, możesz je wysłać na adres poniżej. Pamiętaj, że nie przetwarzamy wszystkich formularzy i faktur.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.
Mapletree Business City II
70 Pasir Panjang Road, #03-71
Singapore 117371

Nasz numer podatku GST na potrzeby faktur to 200817984R.

Google nie może udzielać porad w kwestiach podatkowych. Jeśli masz pytania dotyczące zobowiązań podatkowych w Twoim kraju, skontaktuj się z miejscowymi doradcami podatkowymi.

Wybierz na koncie prawidłowy podmiot, z którym została zawarta umowa. Dowiedz się, jak znaleźć podmiot, z którym została zawarta umowa, w celu uzyskania informacji o podatkach.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Twoja strona AdSense

Przedstawiamy Twoją stronę AdSense – znajdziesz tam informacje i możliwości dostosowanych do Twojego konta, które pomogą Ci odnosić sukces z AdSense.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne