Obavijest

Svakako posjetite svoju AdSense stranicu na kojoj možete pronaći prilagođene informacije o svojem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Plaćanja

Ugovorna je pravna osoba Google Asia Pacific Pte. Ltd.

 

Izdavači s adresom za naplatu u Singapuru mogu se registrirati za porez na promet proizvoda i usluga (GST) u Singapuru. U skladu s tim, možda ćete Googleu morati naplatiti GST za usluge koje pružate.

Ako morate poslati fakturu za novčanu doznaku GST-a, slijedite upute u nastavku. Obavezno navedite sve obavezne podatke i prihvatite sve uvjete jer u suprotnom nećemo moći prihvatiti fakturu.

Napomena: fakturu morate poslati kao PDF. Ne možemo prihvatiti druge formate.

Prijeđite na: Obavezni podaci | Primjer fakture | Pošalji fakturu

Obavezni podaci

Faktura mora sadržavati sve niže navedene pojedinosti:

 • riječi "porezna faktura"
 • vaše ime i adresu (kao što je prikazano na AdSense, AdMob ili Ad Exchange računu)
 • vaš registracijski broj za GST
 • datum izdavanja fakture
 • identifikacijski broj fakture
 • registracijski broj GST-a za Google Asia Pacific: 200817984R
 • potpuni naziv i adresu tvrtke Google Asia Pacific:
  Google Asia Pacific Pte. Ltd.
  Mapletree Business City II
  70 Pasir Panjang Road, #03-71
  Singapur 117371
  Napomena: fakturu nemojte slati na tu fizičku adresu, već je pošaljite online.
 • opis pruženih usluga (npr. usluge internetskog oglašavanja), uključujući:
  • datum plaćanja (odnosi se na datum kada je provedeno plaćanje)
  • broj plaćanja (može se pronaći na potvrdi o plaćanju)
 • oporezivi iznos bez GST-a (ovo je iznos isplate)
  Napomena: u ovaj postupak uključena je samo zarada u AdSenseu, AdMobu i Ad Exchangeu.
 • trenutačnu stopu GST-a u Singapuru
 • plativi iznos GST-a (točan iznos određen postotkom GST-a)
 • ukupni iznos, uključujući GST
 • plativi neto iznos (ne razlikuje se od iznosa naplate GST-a plaćenog iznosa)
  Napomena: u slučaju faktura u stranoj valuti, sljedeće iznose na fakturi s porezom pretvorite u singapurske dolare:
  • ukupni iznos bez GST-a
  • ukupni iznos uključujući GST
  • plativi iznos GST-a

Primjer fakture

Faktura s porezom mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. riječi "porezna faktura"
 2. potpuni naziv, adresu i registracijski broj GST-a za Google Asia Pacific
 3. opis robe i usluga
 4. stopu GST-a
 5. vaše ime i adresu
 6. vaš registracijski broj za GST
 7. datum fakture
 8. identifikacijski broj fakture
 9. ukupni iznos za plaćanje bez GST-a
 10. ukupni GST (S$)
 11. ukupni iznos za plaćanje, uključujući GST (S$)

Slanje fakture

Nakon što navedete sve obavezne podatke, pošaljite svoju fakturu pomoću ovog obrasca i prihvatite uvjete za obradu: obrazac za slanje fakture sa singapurskim GST-om.

Kada primimo vašu cjelovitu fakturu za novčanu doznaku GST-a, pregledat ćemo je i obraditi. Obrada fakture može potrajati četiri do šest tjedana.

U skladu s uvjetima vašeg ugovora s Googleom, Googleova plaćanja za vaše usluge konačna su te će se smatrati da uključuju sve primjenjive poreze, ako postoje.

No ako lokalna uprava zahtijeva da pošaljete dodatne porezne podatke ili fakturu s porezom, možete je poslati na adresu navedenu u nastavku. Napominjemo da ne obrađujemo sve obrasce ni fakture.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.
Mapletree Business City II
70 Pasir Panjang Road, #03-71
Singapore 117371

Naš je GST broj 200817984R.

Budući da vas Google ne može savjetovati o poreznim pitanjima, obratite se lokalnom poreznom savjetniku ako imate dodatnih pitanja o poreznim obavezama u svojoj zemlji.

Provjerite jeste li odabrali ispravan ugovorni entitet za svoj račun. Saznajte kako pronaći ugovorni subjekt za porezne podatke.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Vaša AdSense stranica

Predstavljamo AdSense stranicu: novi resurs s prilagođenim informacijama i novim prilikama na vašem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik