Quản trị viên

Mức cao nhất trong quyền truy cập tài khoản có thể được chỉ định cho người dùng AdSense. Quản trị viên

  • Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản.
  • Có thể xem danh sách người dùng có quyền truy cập vào tài khoản.
  • Có thể cung cấp quyền truy cập hoặc thay đổi cấp truy cập của người dùng khác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?