ID nhà xuất bản

ID nhà xuất bản là từ định danh duy nhất cho tài khoản của bạn. Để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản và giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc tìm chi tiết tài khoản cụ thể, bạn có thể được yêu cầu cung cấp ID này khi bạn liên hệ với Google.

Bạn đang tìm ID nhà xuất bản của mình? Tìm hiểu cách tìm ID nhà xuất bản của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố