HTML-annonser

HTML-annonser er interaktive, tilpassede mininettsteder som kan bli vist som Google-annonser på nettsteder som bruker AdSense for innhold. En HTML-annonse er en form for rich media-annonse.

Viktig informasjon om HTML-annonser:

  • Størrelser: HTML-annonser kan bli vist i samme annonsestørrelser som støtter bildeannonser. For at HTML-annonser skal bli vist i én av annonseenhetene dine, må du bruke én av disse annonsestørrelsene og også ha aktivert bannerannonser for den aktuelle annonseenheten.

  • Rapportering: Vi teller ett klikk for hvert klikk fra en bruker som fører dem til annonsørens nettsted. Avhengig av annonsørens implementering, skal dette være et klikk på en logo eller bestemt nettadresse.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?