Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Annonsinriktning

DoubleClick-cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i användarnas webbläsare. De flesta cookies innehåller ett unikt cookie-id, en teckensträng som kopplar till den webbläsare där cookien har lagrats. Den gör det möjligt för webbplatserna och servrarna att skilja webbläsaren från andra webbläsare som lagrar andra cookies och att identifiera varje webbläsare tack vare dess unika cookie-id.

Cookies är vanligt förekommande på webbplatser och servrar för att tillhandahålla många av de grundläggande tjänster vi hittar på webben. Om du köper något på en webbplats är det en cookie som gör det möjligt för webbplatsen att ”komma ihåg” vilka artiklar du har lagt i din virtuella kundvagn. Om du gör inställningar på en webbplats är det en cookie som ser till att dina inställningar används nästa gång du besöker webbplatsen. Om du loggar in på en webbplats kan en cookie hjälpa webbplatsen att känna igen din webbläsare så att du inte behöver logga in på nytt nästa gång. Med hjälp av cookies kan webbplatserna dessutom samla in information om användarnas aktivitet, t.ex. hur många unika besökare en sida får varje månad. Användningsområdena beror på vilken information som lagras i cookien.

Hur används cookies i DoubleClick?

I DoubleClick används cookies för att göra annonseringen mer effektiv. Med hjälp av cookies kan relevanta annonser visas för användarna, rapporteringen av kampanjresultatet kan förbättras och annonser som redan har visats för användaren kan förhindras från att visas igen.

DoubleClick-cookiens id är avgörande för de här användningsområdena. I DoubleClick används exempelvis cookiens id för att logga vilka annonser som visas i vilka webbläsare. När det är dags att visa en annons i en webbläsare kan webbläsarens cookie-id användas för att kontrollera vilka DoubleClick-annonser som redan har visats i den aktuella webbläsaren. Därmed visas inte samma DoubleClick-annonser som användaren redan har sett. Med hjälp av cookiens id kan DoubleClick logga omvandlingar i samband med annonsbegäranden. Ett exempel är när en användare visar en DoubleClick-annons och senare använder samma webbläsare för att besöka annonsörens webbplats och köpa en produkt.

DoubleClick-cookies innehåller inga uppgifter som kan kopplas till en specifik individ. Med användarens och utgivarens tillåtelse kan information som kopplats till DoubleClick-cookien läggas till i användarens Google-konto. 

Välja bort

Om en utloggad användare väljer bort intressebaserade annonser med hjälp av annonsinställningarna skrivs DoubleClick-cookiens unika id i webbläsaren över med frasen OPT_OUT och används inte för anpassning av annonser. Eftersom det inte längre finns något unikt cookie-id kan cookien inte kopplas till en viss webbläsare efter bortvalet.

Om en inloggad användare väljer bort intressebaserade annonser med hjälp av annonsinställningarna tas DoubleClick-cookiens unika id inte bort. Däremot används DoubleClick-cookiens id inte för anpassning av annonser när användaren är inloggad.

När skickar DoubleClick cookies till webbläsarna?

DoubleClick skickar en cookie till webbläsaren efter varje visning, klick eller annan aktivitet som resulterar i ett anrop till DoubleClick-servern. Om webbläsaren godkänner cookien lagras den i webbläsaren.

Oftast skickas en cookie till webbläsaren när användaren besöker en sida som visar DoubleClick-annonser. Sidor med DoubleClick-annonser innehåller annonstaggar som instruerar webbläsarna att begära annonsinnehåll från DoubleClick-annonsservern. I samband med att servern visar annonsinnehållet skickar den också en cookie. Men en sida behöver inte visa DoubleClick-annonser för att detta ska ske. Den behöver bara innehålla DoubleClick-annonstaggar, som lika gärna kan aktivera en klickspårningsfunktion eller visningspixel i stället.

Informera om att cookies används

Alla utgivare måste ha en tydligt anslagen sekretesspolicy som informerar besökarna om att cookies används på webbplatsen. Dessutom måste alla utgivare följa tillämplig lagstiftning om informationsinsamling från webbplatsbesökare.

Tredjeparts- och förstapartscookies

Cookies kategoriseras som tredjeparts- eller förstapartscookies beroende på om de är förknippade med domänen för den webbplats som användaren besöker eller inte. Den aktuella cookiens namn eller innehåll påverkas inte. Skillnaden mellan tredjepartscookies och förstapartscookies handlar bara om vilken domän webbläsaren pekas till. Exakt samma slags cookie kan skickas i båda fallen.

Tredjepartscookies

Tredjepartscookies är kopplade till en annan domän än den webbplats som användaren besöker. DoubleClick-cookies är kopplade till DoubleClick-domänen doubleclick.net. När en webbläsare besöker en webbplats som visar DoubleClick-annonser befinner sig webbläsaren inte på en webbplats i DoubleClick-domänen. Det innebär att DoubleClick-servern betraktas som tredje part och cookies som servern skickar i den här situationen kallas därför tredjepartscookies.

Förstapartscookies

Förstapartscookies är kopplade till domänen för den webbplats som användaren besöker. Alla åtgärder som innebär att webbläsaren pekar på DoubleClick-domänen gör DoubleClick-servern till första part. Cookies som DoubleClick-servern skickar i den här situationen kallas följaktligen förstapartscookies.

När en användare besöker en webbplats med en DoubleClick-annons pekas användarens webbläsare till utgivarens webbplats, som utgör första part. DoubleClick-servrarna finns inte i utgivarens domän och utgör därför tredje part. När användaren klickar på en DoubleClick-annons dirigeras webbläsaren dock till en webbadress i DoubleClick-domänen. Webbadressen finns visserligen i DoubleClick-domänen, men den innehåller också kod som omdirigerar webbläsaren till annonsörens webbplats (efter att DoubleClick-servern har skickat cookien). Det innebär att användaren hamnar på annonsörens webbplats, inte i DoubleClick-domänen.

Observera att vissa DoubleClick-produkter används av utgivare, inte av annonsörer. DoubleClick for Publishers visar en cookie på utgivarens domän utöver eller i stället för att visa cookies på domänen doubleclick.net. Denna cookie kallas __gads och upphör att gälla två år efter att den har visats.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?