Cho phép và chặn quảng cáo

Câu hỏi thường gặp về trung tâm xem xét quảng cáo

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Trung tâm xem xét quảng cáo: 

Tại sao quảng cáo bị chặn vẫn xuất hiện trong Trung tâm xem xét quảng cáo?

Khi bạn chặn quảng cáo theo URL của nhà quảng cáo hoặc theo danh mục quảng cáo, bạn vẫn có thể thấy quảng cáo đó đang chờ xem xét trong Trung tâm xem xét quảng cáo. Điều này là do trong Trung tâm xem xét quảng cáo, chúng tôi hiển thị tất cả các quảng cáo đã nhận ít nhất một lượng nhỏ hiển thị trong 30 ngày qua.

Như vậy, quảng cáo bị chặn theo URL hoặc danh mục không bị xóa ngay lập tức khỏi Trung tâm xem xét quảng cáo do quảng cáo đó vẫn có hiển thị cũ từ 30 ngày qua. Thay vào đó, quảng cáo di chuyển xuống danh sách các quảng cáo để xem xét (được xếp hạng theo số lượng hiển thị mà chúng nhận được) cho đến khi nó không còn nhận được đủ hiển thị để đáp ứng ngưỡng tối thiểu và lọt ra khỏi danh sách.

Tại sao quảng cáo bị chặn vẫn hiển thị trên các trang của tôi?

Có thể có thời gian trễ lên đến 24 giờ từ khi bạn chặn bất kỳ quảng cáo nào đến lúc quảng cáo đó không còn đủ điều kiện để chạy trên trang web của bạn nữa. Điều này đúng cho dù quảng cáo đã được chấp thuận trước đây hay chỉ được cho phép ngầm.

Cũng lưu ý rằng khi chặn quảng cáo bằng URL của nhà quảng cáo hoặc bằng danh mục quảng cáo, bạn vẫn có thể thấy quảng cáo đó đang chờ xem xét trong Trung tâm xem xét quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?