Vanliga frågor om avdrag från intäkter

Dina intäkter kan av olika anledningar inbegripa avdrag. Google kan justera dina intäkter om det förekommer ogiltig klickaktivitet i ditt konto eller annonsimplementeringar som inte är i enlighet med AdSense-policyn. Vi rekommenderar att du läser policyn och riktlinjerna för trafikkvalitet om du vill ha mer information.

Google kan också justera dina intäkter om det inte går att utkräva betalning från annonsörerna vars annonser visades via ditt AdSense-innehåll, inklusive men inte begränsat till webbplatser, mobilappar osv. Det kan ske om annonsörerna använder stulna kreditkort eller ställer in sina betalningar. Google arbetar ständigt för att se till att detta händer så sällan som möjligt, så att vi kan upprätthålla en säker miljö för användare, utgivare och annonsörer.

Vanliga frågor

Här följer svar på frågor om avdrag i konton:

Varför gjorde ni avdrag från mina intäkter?
Vi gjorde avdrag från dina intäkter på grund av ogiltiga klick eller aktivitet som inte överensstämde med Googles policy. Google granskar regelbundet utgivarnas konton med avseende på sådan aktivitet. När vi hittar aktivitet av det här slaget i ett konto justerar vi intäkterna och ersätter de annonsörer som betalade för klicken.

I sällsynta fall kan dina intäkter ha justerats för att vi inte kunde utkräva betalning från vissa annonsörer. Det kan ske om annonsörerna använder stulna kreditkort eller ställer in sina betalningar. När det här händer måste vi dra av intäkterna kopplade till det från utgivare som annonsörernas innehåll visades på.

Jag vill bestrida avdraget. Kan jag göra det?
Nej, du kan inte bestrida avdraget. Men du kan vara säker på att vi har gjort en noggrann genomgång av trafiken i ditt konto. Vi gör endast avdrag om vi hittar ogiltiga klick i ditt konto, om vi upptäcker aktivitet som inte följer Googles policy och när annonsörer som ställer in sina betalningar till Google har visat annonser via ditt AdSense-innehåll.
Självklart stänger vi alltid av annonsörer som begår den typen av bedrägerier permanent så att de inte kan visa annonser i Googles nätverk.
Mina slutförda intäkter skiljer sig från de uppskattade intäkterna. Varför görs ett extra avdrag?
De uppskattade intäkterna i ditt konto är en trolig uppskattning av den senaste tidens kontoaktivitet när kontot samlade på sig trafik. De slutförda intäkterna innefattar istället alla intäkter som vi betalar ut för bekräftade klick och visningar, minus eventuella intäkter från annonsörer som ställer in sina betalningar till Google och vars annonser visades via ditt AdSense-innehåll.

I vissa fall kanske Google upptäcker att aktiviteten som du redan har fått betalt för är ogiltig eller att den inte överensstämmer med Googles policy. I sådana fall justerar Google ditt konto genom avdrag. Läs mer om hur du tolkar dina AdSense-intäkter och om skillnaden mellan beräknade och slutförda intäkter.

Vilket datumintervall gällde avdraget?
Vi kan inte uppge datumintervallet som justeringen avsåg. Enligt våra användarvillkor krediteras annonsörer för ogiltig trafik som skett upp till 60 dagar före fakturadatumet. När granskningen är klar och vi börjar handlägga krediteringen kan det ta upp till 30 dagar innan krediterna syns i ditt konto.
Kan jag få mer information om avdraget? Vilka kanaler och domäner resulterade i avdraget?
Vi kan inte ge någon information om vilka aktiviteter vi upptäckte på ditt konto. Det beror på att vi skyddar vårt system för att identifiera ogiltig aktivitet och hindra användarna från att kringgå systemet. Vi rekommenderar att du går igenom de vanliga frågorna om AdSense-policyn om du vill veta mer.
Hur kan jag förhindra att det händer igen?
Vi rekommenderar utgivarna att övervaka sina AdSense-konton löpande för att upptäcka tecken på potentiellt ogiltiga klick. Det är viktigt att veta varifrån trafiken kommer. Vi är medvetna om behovet av annonskampanjer för att marknadsföra webbplatser, men det är lika viktigt att övervaka vilken slags trafik som marknadsföringen genererar. För att du ska kunna göra detta framgångsrikt rekommenderar vi att du övervakar trafiken till webbplatsen med hjälp av ett webbanalysverktyg, t.ex. Google Analytics. Du kan också pröva att segmentera trafiken i kanaler och övervaka trafiken från dem.
Google arbetar ständigt för att se till att detta händer så sällan som möjligt, så att vi kan upprätthålla en säker miljö för användare, utgivare och annonsörer. Självklart stänger vi alltid av annonsörer som begår den typen av bedrägerier permanent så att de inte kan visa annonser i Googles nätverk.
Vad ska jag göra om jag misstänker ogiltig aktivitet?
Om du upptäcker misstänkt aktivitet på ditt konto kan du meddela oss via vårt onlineformulär. Beskriv situationen så detaljerat som möjligt. Vi behåller uppgifterna i våra register, men vi kanske inte svarar om vi inte upptäcker ett viktigt problem med ditt konto.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt