Raporlar (eski raporlama sayfası)

Pasta grafik

Pasta grafik, nicelik ifade eden bilgilerin, parçalara bölünmüş bir daire aracılığıyla grafik üzerinde gösterilmesini sağlar. Bu parçaların birbirlerine göre boyutu, miktarların orantılarına karşılık gelir. Esasen, bu grafik, bütüne kıyasla parçalar arasındaki yüzdelik ilişkiyi gösterir.

Pie chart

Her segment, çalıştırmaya karar verdiğiniz rapor detayının en yüksek değerlerini temsil eder. Küçük değerler "Diğer" segmentinde toplanır. Pasta grafik, verilerin bölünme şekliyle uyumlu olarak gerekli segmentleri gösterecek şekilde ayarlanır.

Fareyle üzerine giderek etkinleştirme efekti

Dairenin ya da pastanın belirli bir segmentinin fareyle üzerine geldiğinizde, seçtiğiniz metrik ve raporun boyutu hakkındaki bilgileri içeren bir istatistik balonu görünür.

"Reklam türleri" raporunu çalıştırmayı seçtiğinizi varsayalım. Dairenin ya da pastanın bir segmentinin fareyle üzerine geldiğinizde, balonda, "reklamın türü" ile birlikte "reklam türünün" temsil ettiği yüzde, seçtiğiniz metriğe (ör. Tıklamalar) ilişkin bütüne (tüm reklam türleri) kıyasla gösterilir.

Pasta grafiğin sağ tarafında bulunan renk göstergesi, pasta grafiğin bildirdiği verilerin yer aldığı segmenti tanımlar. Göstergedeki bir boyutun fareyle üzerine gelinirse, pasta grafikte o boyut parlaklaşır ve ilgili segmenti ayırt etmek kolaylaşır.

Buna ek olarak, belirli bir boyutun belirli bir zaman dilimindeki performansını ayrıntılı şekilde görüntülemek için istediğiniz herhangi bir pasta grafik segmentini tıklayabilirsiniz. Seçtiğiniz boyutun zaman çizelgesi grafiği yüklenir.

Flash reklam türlerinin belirli bir tarih aralığındaki performansı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istediğinizi varsayalım. Pasta grafikte Flash'ı tıklarsınız (ilgili boyutu saptamak için fareyle boyutun üzerine gidin). Bu örnekte, Reklam türleri > Flash zaman çizelgesi grafiği görünür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın