Diagrammu veidi darbības pārskatos

Pasaules karte

Pasaules karte tiek izmantota, kad darbības pārskatos nosakāt ģeogrāfisko atrašanās vietu atlasītajai metrikai.

World map

Pasaules kartē ģeogrāfiskā kontekstā tiek attēlota noteiktas metrikas aktivitāte katrā valstī — skatiet valstu pārskatu. Šajā kartē tiek interaktīvi attēlota metrika, kuru izvēlējāties iekļaut pārskatā. Visi metrikas aktivitātes līmeņi tiek attēloti un var tikt kategorizēti, izmantojot krāsas. Pasaules kartē izmantotās krāsas atbilst rezultātu kartē izmantotajām atlasītās metrikas krāsām. Jo augstāka aktivitātes vērtība, jo tumšāka krāsa. Jo zemāka aktivitātes vērtība, jo gaišāka krāsa.

Pieņemsim, ka esat izvēlējies izveidot pārskatu par aptuvenajiem ieņēmumiem (šī metrika tiek attēlota zaļā krāsā). Kartē ir iezīmēta valsts ar visaugstākajiem aptuvenajiem ieņēmumiem atlasītajā datumu diapazonā (šajā gadījumā tā ir ASV ar aptuvenajiem ieņēmumiem 111,19 ASV dolāru apmērā).

Aktivizēšana ar kursoru

Ja pasaules kartē kursoru novieto virs kādas valsts, šī valsts tiek izcelta — tādējādi jūs zināt, ka tiek skatīti šīs valsts dati. Tiek parādīts burbulis ar informāciju par atlasīto metriku konkrētajā valstī. Turklāt, novietojot kursoru virs interesējošās valsts, apzīmējumos tiek aktivizēts indikators, kas ir redzams apakšējā kreisajā stūrī. Šis indikators norāda, kādā vietā pasaules kartes rezultātos atrodas konkrētās valsts statistikas dati.

Pieņemsim, ka novietojat kursoru virs Ķīnas. Tiek rādīti aptuvenie ieņēmumi: 0,05 ASV dolāri. Apzīmējumu indikators parāda precīzu vietu, kādā 0,05 ASV dolāri atrodas attiecībā pret visaugstāko vērtību — šajā gadījumā tie ir 111,19 ASV dolāri. Iespējams, pamanījāt, ka zaļā krāsa šeit ir daudz gaišāka nekā aptuvenajiem ieņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs.

Turklāt, lai gūtu dziļāku ieskatu par darbību konkrētā valstī noteiktā laika periodā, noklikšķiniet uz attiecīgās valsts. Tiks ielādēta atlasītās valsts laika skala.

Pieņemsim, ka vēlaties skatīt detalizētu informāciju par darbību Amerikas Savienotajās Valstīs konkrētā datumu diapazonā. Pasaules kartē noklikšķiniet uz Amerikas Savienotajām Valstīm (pārvelciet ar peli, lai identificētu valstis). Tiks parādīta laika skala Valstis > Amerikas Savienotās Valstis.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?