Ataskaitos (ankstesnis ataskaitų teikimo puslapis)

Juostinė diagrama

Juostinę diagramą geriausia naudoti, kai ataskaitose lyginate kelių elementų našumą. Juostinėje diagramoje rodoma, koks yra elemento našumas, palyginti su kitu elementu.

Bar chart

Ši ypač universali juostinė diagrama sudaryta iš horizontalių juostų, kurių ilgis yra proporcingas sumoms arba kiekiams. Juostinė diagrama gali būti naudojama kaip lyginamasis įrankis siekiant aiškiai nustatyti, koks yra vieno elemento našumas, palyginti su kito elemento našumu. Tokio tipo analizė gali atskleisti galimas tendencijas ar spragas. X ir Y ašys automatiškai koreguojamos, kad būtų galima rodyti juostinėms diagramoms parinktą metriką.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta