Typy wykresów – informacje

Zależnie od potrzeb wyniki raportów można wyświetlać w czterech różnych widokach, tj. typach wykresów:

Każdy typ wykresu pozwala wyświetlić dane w sposób zrozumiały i klarowny, ułatwiając analizę działań na koncie. Każdy przetwarza dane w inny sposób, a wybór wykresu zależy od tego, jakie informacje Cię interesują. Kiedy wybierzesz już właściwy wykres, uzyskane z niego informacje mogą posłużyć do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Poniżej podajemy kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać odpowiedni typ wykresu.

Typ wykresu Najskuteczniejsze zastosowanie
Oś czasu Porównywanie dat. Oś czasu pokazuje wahania w obrębie jednego rodzaju danych (np. szacunkowych zarobków) w maksymalnie dwóch zakresach dat lub wielu rodzajów danych w jednym zakresie dat.
Mapa świata Definiowanie lokalizacji geograficznych w odniesieniu do wybranych danych. Mapa świata pokazuje geograficzny widok aktywności danych według krajów. Widoczne są wszystkie poziomy aktywności danych i można je rozróżnić za pomocą kolorów, których nasycenie rośnie wraz z intensywnością działania, a słabnie, kiedy działanie jest mało intensywne.Ten wykres odnosi się do raportu Kraje.
Wykres słupkowy Porównywanie skuteczności wielu segmentów. Wykres słupkowy zawiera porównanie skuteczności jednego elementu względem innego.
Wykres kołowy Procentowe porównywanie wielu segmentów. Wykres kołowy pokazuje procentowy udział poszczególnych części w całości.

Niekiedy do odczytu danych z raportu może pasować kilka typów wykresów. Po wybraniu raportu i jeśli jakiś wykres obsługuje określone informacje, typ wykresu jest wyświetlany automatycznie. Ikona wyboru innych typów wykresów pokazuje się w selektorze nad wykresem lub po jego prawej stronie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem