Služby AdMob, YouTube, Blogger a partnerstvá hosťovania

Prevádzka služby AdSense pre informačné kanály sa končí

Po dôkladnom vyhodnotení produktu AdSense pre informačné kanály sme sa rozhodli ukončiť jeho prevádzku.

Tento proces bude pozostávať z dvoch fáz a jeho vplyv na váš účet bude závisieť od vášho využívania daného produktu. Ak chcete zistiť, či zo služby AdSense pre informačné kanály v súčasnosti získavate nejaké výnosy, spustite prehľad výkonnosti Produkty a v súvislosti s uvedenými produktmi skontrolujte nedávne údaje služby AdSense pre informačné kanály.

Vyberte situáciu, ktorá sa vzťahuje na vás:

Produkt nepoužívate
Od 2. októbra 2012 si už z ponuky Viac produktov na karte Moje reklamy nebudete môcť zvoliť službu AdSense pre informačné kanály.
Prostredníctvom služby AdSense v súčasnosti zobrazujete reklamy v informačných kanáloch RSS
  • Reklamy služby AdSense sa v informačných kanáloch RSS prestanú zobrazovať 3. decembra 2012. Na karte Moje reklamy sa už nebudú zobrazovať jednotky informačných kanálov.
  • Adresy URL služby FeedBurner, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google, budú fungovať aj naďalej. V dôsledku toho nebude potrebné presmerovať odberateľov na iné adresy URL, prípadne vykonať nejakú inú akciu v účte.

Ďalšie produkty služby AdSense

Hoci prevádzka služby AdSense pre informačné kanály končí, táto zmena nebude mať vplyv na žiadne iné produkty služby AdSense, ktoré v súčasnosti používate, ani na dostupnosť iných produktov.

Platby

Služba AdSense pre informačné kanály bude naďalej zhromažďovať zárobky, a to až do 3. decembra, keď sa reklamy v informačných kanáloch RSS prestanú zobrazovať. K poslednému dňu mesiaca december 2012 sa zárobky uzavrú ako zvyčajne. Potom nastane jedna z nasledujúcich situácií:

  • Ak vaše zárobky presiahnu minimálnu výšku platby, váš účet sa odošle na schválenie platby. Následne dôjde k realizácii platieb prostredníctvom štandardného platobného procesu služby AdSense.

  • Ak vaše zárobky neprekročia minimálnu výšku platby, no využívate iné produkty služby AdSense, zárobky zo služby AdSense pre informačné kanály sa započítajú do platby v budúcom období, keď váš účet AdSense prekročí minimálnu výšku platby.

  • Ak vaše zárobky neprekročia minimálnu výšku platby a nevyužívate iné produkty služby AdSense, suma zhromaždených zárobkov zo služby AdSense pre informačné kanály sa bude aj naďalej evidovať vo forme zostatku v účte AdSense, pokiaľ bude váš účet aktívny.

Prehľady a zárobky

Prehľady o službe AdSense pre informačné kanály a zodpovedajúcich kanáloch zostanú dostupné vo vašom účte. Hoci už nebudete mať prístup do nastavení a kanálov služby AdSense pre informačné kanály, budete môcť zobraziť ich historickú výkonnosť na karte Prehľady výkonnosti v účte AdSense.

Časté otázky

Ako zistím, či bude mať táto zmena vplyv na môj účet?
Ak máte v účte AdSense aktívne reklamné jednotky informačných kanálov, znamená to, že ste svoje informačné kanály RSS speňažovali pomocou služby AdSense pre informačné kanály. V účte AdSense sa služba AdSense pre informačné kanály zobrazuje na karte Moje reklamy, a to na ľavej strane spolu s ďalšími produktmi, ktoré používate. Kliknite na tlačidlo Reklamy informačných kanálov v sekcii Informačné kanály. Uvedená zmena bude mať vplyv na všetky jednotky informačných kanálov, ktoré sa tu zobrazujú.
Vzťahujú sa stále na môj účet pravidlá služby AdSense pre informačné kanály?
Áno. Pravidlá služby AdSense pre informačné kanály sa vzťahujú na vaše informačné kanály počas obdobia, keď sú v službe AdSense aktívne. Okrem toho sa budú na váš účet AdSense aj naďalej vzťahovať pravidlá programu AdSense.
Môžem získať predĺženie prevádzky
Žiadne predĺženie prevádzky, žiaľ, poskytnúť nemôžeme. Informujeme vás preto v dvojmesačnom predstihu s cieľom umožniť vám nájsť alternatívne riešenie speňažovania informačných kanálov RSS.

 

Bol tento článok užitočný?