Policyer för annonsimplementering

AdSense for Content-annonser på spelsidor

En generell tumregel är att användare som inte förstår språket på sidan ska kunna navigera från spelsidan till själva spelet utan att oavsiktligt klicka på annonser. Den här policyn avser i synnerhet två typer av AFC-implementeringar på spelsidor som gör användarna förvirrade och tenderar att leda till oavsiktliga klick. Mer information finns i programpolicyerna för AFG. Tänk på att den här policyn också gäller implementering av annonser med Ad Exchange.

Om du inte följer policyn nedan resulterar det i ogiltiga klick, vilket i slutänden innebär mindre intäkter för dig som utgivare. Ogiltiga klick försämrar annonsörernas konverteringsfrekvens, vilket leder till att de lägger lägre bud för att deras annonser ska visas på din sida (så kallad smart prissättning). Ogiltig aktivitet ger också lägre uppskattade intäkter i slutet av månaden.

Sidor med mellansidesannonser

Spelknappar får inte leda till mellansidor som domineras av AdSense for Content-enheter utan uppenbara länkar till spelet. Generellt ska länkar som är avsedda att leda till ett spel inte lura användarna att klicka på AdSense-annonser. Läs mer om hur du placerar AdSense-annonser på mellansidor.

Otydliga spelknappar

Spelknapparna ska vara klickbara och placerade på en uppenbar plats. Om du förutom text också använder en bild från spelet, minimerar du risken för förvirring och oavsiktliga klick. Annonsenheterna ska inte placeras för nära spellänkar. Läs vår fullständiga policy om vilseledande AdSense-implementation.

Placera AdSense for Content-annonsenheterna avgränsade från spelet

Vi rekommenderar att AdSense for Content-annonsenheterna placeras på minst 150 pixlars avstånd från spelet, eller att de inte placeras alls på spelsidor. I många spel måste man röra musen och klicka mycket, och användarna kan råka flytta bort pekaren från spelområdet och in över en intilliggande annons. Om du flyttar annonsenheterna, minimerar du oavsiktliga klick och ogiltig aktivitet. Du hittar mer information om att hålla rätt avstånd på Inside AdSense-bloggen.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt