Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Produktspecifika policyer

Beteendepolicyer

Med AdMob kan utgivare generera intäkter från sina appar genom att visa AdMob- och Google-annonser. Utgivare som vill delta i AdMob måste följa våra onlineprogrampolicyer för AdSense med de tillägg och undantag som anges nedan. Om du inte följer våra policyer förbehåller vi oss rätten att när som helst inaktivera annonsvisningen i din app och/eller inaktivera ditt AdMob-konto.

Undantag från AdSense-policyerna

I princip måste alla AdMob-utgivare följa våra onlineprogrampolicyer, men det finns några policyer som skiljer sig mellan AdSense och AdMob. Se undantagen nedan.

Visa undantag

Annonsbeteende

AdMob har en annonsuppdateringsfunktion som kan användas av mobilappar som använder SDK:n för Google Mobile-annonser. Uppdateringsfrekvensen får inte anges till ett värde som ligger utanför det intervall som anges i SDK:n.

Ogiltiga klick och exponeringar

Utgivare får inte klicka på sina egna annonser eller använda några metoder, inte heller manuella, för att på konstgjord väg öka antalet exponeringar och/eller klick. Det är inte tillåtet att testa sina egna annonser genom att klicka på dem.

Använd testannonser (för Android eller iOS) så att du undviker att generera ogiltiga klick.

Läs mer om ogiltiga klick och exponeringar

Google ser mycket allvarligt på ogiltig aktivitet. Vi analyserar alla klick och exponeringar så att de inte används för att öka en annonsörs kostnader eller en utgivares intäkter på konstgjord väg. Om vi bedömer att ett AdMob-konto kan utgöra en risk för våra annonsörer kan vi komma att inaktivera kontot för att skydda annonsörernas intressen.

Utgivare som har inaktiverats på grund av ogiltig aktivitet eller policyöverträdelser kanske inte tillåts delta i Googles andra intäktslösningar för utgivare. Detta innebär till exempel att om en utgivares AdMob-konto har inaktiverats på grund av ogiltig aktivitet eller policyöverträdelse kan utgivaren inte använda AdSense i vinstgivande syfte. Dessa utgivare får därför inte öppna nya konton.

Om en utgivare öppnar ytterligare ett konto flaggas kontona som dubbletter och det ena eller båda kontona inaktiveras.

Mer information om ogiltig aktivitet finns i vårt Resurscenter för annonstrafikens kvalitet.

Utgivare uppmuntras att experimentera med olika placeringar och annonsformat, men måste följa policyerna för Google-utgivare. Läs även vår implementeringsguide.

Appar som erbjuder kompensation

Google-annonser får inte placeras på appar som utlovar betalning eller incitament till användare som klickar på annonser, surfar på nätet, läser e-post eller liknande. Att placera Google-annonser i sådana appar kan resultera i ogiltiga exponeringar och klick och är därför inte tillåtet. Google-annonser får inte heller placeras i appar som huvudsakligen leder trafik till, marknadsför eller tillhandahåller anvisningar om hur man implementerar sådana tjänster.

Undersyndikering och annonsnätverksmedling

Utgivare får inte ingå undersyndikeringsavtal, det vill säga Google ska ha en direkt relation med utgivaren och inte med en mellanhand.

Läs mer om undersyndikering och annonsnätverksmedling

Begränsad informationsdelning

  • Mätvärden: Utgivare får inte ge andra åtkomst till AdMob-rapportkonsolen (om inte AdMob har gett skriftligt tillstånd angående vilka mätvärden som får delas).
  • Kod: Utgivare får inte dela källkod från Googles SDK eller okompilerad kod från Googles SDK med tredje part.

AdMob-medling

Syftet med AdMobs medlingstjänst är att ge deltagande tredjepartsnätverk möjlighet att hitta förstapartsannonsörer (till skillnad från börser, medlare och optimerare). Rapporteringen i AdMob för annonser som visas via AdMobs nätverksmedlingsfunktioner kan skilja sig från rapporteringen av tredje parts annonsnätverk. AdMob ansvarar inte för avvikelser i rapporteringen eller för kapacitet och resultat i annonsnätverk och programvara från tredje part. Följande policyer gäller utgivare som använder nätverksmedlingsfunktionen i AdMob eller någon annan medlingsfunktion:

  • Utgivare följer programpolicyer för AdSense för COPPA (Children's Online Privacy Protection Act).
  • Utgivare måste följa programpolicyerna för plattformar och policyerna för Google-utgivare.
  • Eventuella ytterligare riktlinjer för implementering och teknik som kan tillhandahållas av AdMob.
  • Utgivare får inte använda AdMobs medlingstjänst på ett sätt som skulle bryta mot utgivarens avtal med något externt annonsnätverk.
  • AdMobs intäktsandel betalas enbart ut till utgivaren.
  • AdMob är inte skyldigt att ge support till, garantera kompatibilitet med eller diskutera avvikelser med tredje part.
  • För en specifik exponering får utgivaren inte göra upprepade annonsanrop till Google-annonser på ett sätt som försöker störa, missbruka eller skaffa utgivaren en orättvis fördel i annonsauktionen.
  • Utgivare som använder funktioner för app-plattformar får inte låta exponeringsmöjligheten gå genom någon mellanhand (inklusive utgivarens eget system) som dynamiskt eller programmatiskt allokerar annonsförfrågningar utifrån verklig, beräknad eller någon annan prissättningsinformation i realtid. Funktioner för app-plattformar inkluderar budgivning.

Betafunktioner

Vissa funktioner kan vara märkta som ”beta” eller inte omfattas av support (”betafunktioner”). Google kan när som helst sluta tillhandahålla betafunktioner efter eget gottfinnande. Google kanske inte, efter eget gottfinnande, tillhandahåller några tekniska supporttjänster kopplade till betafunktioner. Utgivarna får inte avslöja någon information om betafunktioner, förekomsten av icke-offentliga betafunktioner eller åtkomst till betafunktioner till tredje part.

Anpassade annonser

Google kan använda annons-id:t från enheten där annonsen visas och generera information om intressen och demografi (till exempel ”sportintresserad”). Intressen, demografi och annan data kan användas för att visa annonser som är bättre inriktade på användaren. Däremot kanske din sekretesspolicy behöver uppdateras för att återspegla användningen av anpassade annonser (kallades tidigare intressebaserad annonsering) som sker via SDK:et för Google Mobile-annonser. Ägna några minuter åt att läsa igenom integritetspolicyn för appen och se till att den är aktuell. Eftersom lagstiftning och utgivares webbplatser varierar mellan olika länder kan vi inte föreslå en specifik ordalydelse för sekretesspolicyn.

Som komplement till anpassade annonser kan användarna visa och redigera sina intressekategorier och sin demografi på sidan Annonsinställningar. Vissa användare kan välja bort anpassade annonser.

Senast uppdaterad: 30 september 2021

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
13173096583444385669
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
157