Politicile caracteristice produsului

Politici privind comportamentul

Cu ajutorul programului AdMob, editorii pot să genereze venit din aplicațiile lor folosind anunțuri AdMob și Google. Editorii care doresc să participe la programul AdMob trebuie să respecte politicile de produs AdSense online, împreună cu adăugirile și excepțiile descrise mai jos. În cazul nerespectării acestor politici, ne rezervăm dreptul de a dezactiva difuzarea anunțurilor în aplicație și/sau de a dezactiva contul AdMob în orice moment.

Excepții de la politicile AdSense

În principiu, toți editorii AdMob trebuie să respecte politicile de produs online, dar anumite politici sunt diferite pentru AdSense și AdMob. Puteți consulta excepțiile mai jos.

Consultați excepțiile

Destinațiile de plasare ale anunțurilor

Nu mai permitem difuzarea anunțurilor AdSense tradiționale în aplicații mobile; în schimb, le cerem editorilor care doresc să genereze venit cu aplicațiile proprii să utilizeze setul SDK AdMob.

Comportamentul anunțurilor

AdMob are o funcție de actualizare a anunțurilor care poate fi utilizată de aplicațiile mobile ce funcționează cu kitul SDK pentru anunțuri mobile Google. Rata de actualizare nu poate fi setată la o valoare în afara intervalului indicat în kitul SDK.

Clicurile și afișările nevalide

Editorii nu au dreptul să dea clic pe propriile anunțuri sau să utilizeze alte metode pentru a spori artificial numărul de afișări și/sau clicuri, inclusiv metode manuale. Nu vă este permis să dați clic pe propriile anunțuri pentru a le testa.

Utilizați anunțuri de probă (disponibile pentru Android sau iOS) pentru a nu genera clicuri nevalide.

Aflați mai multe despre clicurile și afișările nevalide

Google tratează cu foarte mare seriozitate activitatea nevalidă, analizând toate clicurile și afișările, pentru a stabili dacă se încadrează într-un model de utilizare care ar putea crește în mod artificial costurile unui advertiser sau veniturile unui editor. Dacă descoperim că un cont AdMob poate prezenta un risc pentru advertiserii noștri, este posibil să dezactivăm contul respectiv, pentru a le proteja interesele.

Editorilor ale căror anunțuri sau conturi au fost dezactivate din cauza activităților nevalide sau care încalcă politicile noastre li se poate interzice participarea ulterioară la alte soluții de generare de venit pentru editori oferite de Google. Astfel, dacă un cont AdMob al unui editor a fost dezactivat pentru activitate nevalidă sau încălcări ale politicilor, este posibil ca editorului respectiv să nu i se permită utilizarea programului AdSense pentru generare de bani și invers. Din acest motiv, acestor editori nu le este permis să creeze conturi noi.

Dacă un editor creează și alte conturi, acestea vor fi marcate ca duplicate, după care se dezactivează unul dintre conturi sau ambele.

Pentru informații suplimentare despre activitățile nevalide, accesați Centrul de resurse pentru calitatea traficului publicitar.

Le recomandăm editorilor să testeze diferite destinații de plasare și formate de anunțuri, însă trebuie să respecte următoarele politici.

Consultați politicile privind destinațiile de plasare ale anunțurilor

Politicile privind implementarea

Pe lângă politicile AdSense privind destinațiile de plasare ale anunțurilor, editorii AdMob trebuie să respecte și următoarele politici privind implementarea la nivel de aplicație:

 • Anunțurile nu trebuie plasate foarte aproape sau sub butoane sau orice alt obiect care ar putea face ca plasarea anunțului să influențeze interacțiunea obișnuită a utilizatorului cu aplicația sau anunțul.
 • anunțurile nu pot fi plasate într-un loc în care ar acoperi sau ar ascunde o zonă pe care utilizatorii sunt interesați să o vadă în timpul interacțiunii obișnuite cu aplicația. Anunţurile nu trebuie plasate în zone ale ecranului în care utilizatorii ar putea da clic în mod aleatoriu sau pe care ar putea să le atingă cu degetele.
 • anunţurile nu trebuie plasate într-un ecran fără ieșire. Trebuie să existe o posibilitate de a părăsi ecranul fără a da clic pe anunț (de exemplu, un buton „înapoi” sau „meniu”). În caz contrar, utilizatorul trebuie să fie notificat că, apăsând pe butonul pentru pagina principală, va părăsi aplicația.
 • anunțurile nu trebuie plasate în aplicații care se execută în fundal sau în afara mediului aplicației. Utilizatorului trebuie să îi fie clar cu ce aplicație este asociat anunțul sau în ce aplicație este implementat acesta. Printre exemple se numără: anunțuri difuzate în widgeturi; anunțuri lansate înainte de deschiderea aplicației sau după închiderea acesteia.
 • anunțurile nu trebuie plasate astfel încât să împiedice afișarea conținutului principal al aplicației. Anunțurile nu trebuie plasate într-un mod să afecteze navigarea sau interacțiunile cu conținutul principal și cu funcționalitatea aplicației. De exemplu: un anunț intercalat, declanșat ori de câte ori un utilizator dă clic în aplicație.
 • Editorii nu au dreptul să plaseze anunțuri în pagini fără conținut, cum ar fi ecranele de mulțumire, de conectare sau de ieșire. Acestea sunt ecrane pe care vizitatorii le pot vedea când lansează sau părăsesc aplicația ori după ce efectuează o anumită acțiune pe ecran, cum ar fi o achiziție sau o descărcare. Anunțurile care reprezintă elementul principal al acestor tipuri de ecrane îi pot păcăli pe utilizatori, făcându-i să creadă că acela este conținutul. Ca atare, nu plasați anunțuri în astfel de ecrane.
  Consultați, de asemenea, instrucțiunile pentru implementare.

Anunțurile în aplicații

Aplicațiile trebuie să solicite anunțuri numai prin SDK.

 

 

Sindicarea prin intermediul unui terț și medierea rețelelor publicitare

Editorii nu au permisiunea de a stabili relații de sindicare prin intermediul unei terțe părți (Google trebuie să aibă o relație directă cu editorul, fără intermediar).

Aflați mai multe despre sindicarea prin intermediul unui terț și despre medierea rețelelor publicitare

Distribuirea informațiilor confidențiale

 • Valorile: editorilor le este interzis să permită accesul la consola de raportare AdMob (cu excepția cazului în care echipa AdMob își dă consimțământul, printr-un acord exprimat anterior în scris, asupra valorilor care pot fi distribuite);
 • Codul: editorii nu au permisiunea de a distribui unei terțe părți codul sursă Google SDK sau codul Google SDK necompilat.

Mediere AdMob

Serviciul AdMob de mediere a rețelelor publicitare are rolul de a permite accesul la solicitările advertiserilor primari din rețelele publicitare terță parte (spre deosebire de solicitări de la sisteme de schimb, mediatori sau optimizatori). Rapoartele AdMob pentru anunțurile difuzate prin intermediul funcțiilor de mediere a rețelelor din programul AdMob pot fi diferite de rapoartele oferite de rețelele publicitare terță parte. AdMob nu își asumă responsabilitatea pentru discrepanțele din rapoarte sau pentru performanța ori rezultatele rețelelor publicitare ori aplicațiilor software terță parte. Politicile de mai jos se aplică editorilor care folosesc funcția AdMob de mediere a rețelelor sau orice altă funcție de mediere.

 • Editorii trebuie să respecte următoarele politici de produs AdSense:
  • clicurile și afișările nevalide,
  • materialele protejate prin drepturi de autor,
  • produsele contrafăcute,
  • cookie-urile pentru publicitate Google,
  • identificarea utilizatorilor și consimțământul utilizatorilor,
  • confidențialitatea,
  • Actul de protejare a confidențialității online pentru copii (Children's Online Privacy Protection Act - COPPA),
  • conținutul ilegal,
  • experiențele abuzive.
 • Editorii nu au dreptul să distribuie sau să afișeze linkuri spre pagini care distribuie programe malware sau alte tipuri de software care încalcă politica Google privind programele software nedorite;
 • Editorii trebuie să respecte toate regulile suplimentare de ordin tehnic și referitoare la implementare, în forma indicată de AdMob.
 • Editorii nu au dreptul să folosească serviciul de mediere AdMob într-un mod care ar încălca acordurile acestora cu o rețea publicitară terță parte.
 • Procentajul din venitul AdMob va fi plătit numai editorului.
 • Programul AdMob nu este obligat să ofere asistență pentru, să garanteze compatibilitatea cu sau să intermedieze rezolvarea neînțelegerilor cu o terță parte și
 • Editorii nu au dreptul să trimită la Google apeluri publicitare repetate pentru o anumită afișare, în așa fel încât să influențeze negativ, să abuzeze sau să obțină un avantaj incorect în licitația publicitară.
   

Funcțiile în versiune beta

Unele funcții pot să fie identificate ca fiind în versiune „beta” sau să nu fie acceptate încă („Funcții în versiune beta”). Google poate să oprească oricând accesul la funcțiile beta. Google are dreptul să nu ofere servicii de asistență tehnică pentru funcțiile beta. Editorii nu au dreptul de a divulga vreunei terțe părți informații despre funcțiile în versiune beta sau despre existența unor funcții beta care nu sunt publice. De asemenea, nu pot permite accesul unor terțe părți la funcțiile respective.

Publicitate personalizată

Google poate folosi ID-ul publicitar al dispozitivului de pe care este difuzat anunțul pentru a genera categorii de interese și grupuri demografice (de exemplu, „pasionați de sport”). Categoriile de interese, grupurile demografice și alte date pot fi utilizate pentru a-i difuza utilizatorului anunțuri mai bine direcționate. În plus, poate fi necesar ca politica de confidențialitate a aplicației să fie actualizată pentru a reflecta utilizarea publicității personalizate (cunoscută anterior sub numele de publicitate bazată pe categorii de interes) difuzate prin intermediul kitului SDK pentru anunțuri mobile Google. Vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale aplicației și să vă asigurați că sunt actualizate. Întrucât paginile editorilor și legile diferă de la țară la țară, nu putem sugera formulări concrete pentru politica de confidențialitate.

Pentru a veni în completarea publicității personalizate (cunoscută anterior sub numele de publicitate bazată pe categorii de interes), Setările pentru anunțuri le permit utilizatorilor să vadă și să modifice propriile categorii de interese și grupuri demografice. Anumiți utilizatori pot alege să renunțe la anunțurile personalizate.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2018

A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?