Ciljanje oglasa

Ciljanje oglasa prema jeziku

Naša tehnologija može utvrditi primarni jezik stranice. Ako je sadržaj na jeziku koji naš program podržava, AdSense cilja oglase na jeziku koji odgovara sadržaju. Mi ciljamo oglase i kako bi odgovarali postavkama jezika koje su postavili oglašavači u svojim reklamnim kampanjama. Ciljanje jezika oglašavačima omogućuje da odaberu jezik za web-lokacije na kojima žele da se prikazuju njihovi oglasi.

Primjer

Osoba koja pregledava sadržaj Google prikazivačke mreže (GDN) na tajskom jeziku vidjet će oglase iz kampanja koje ciljaju na tajski jezik. Isto tako, netko čiji je jezik na Googleu postavljen na španjolski može vidjeti oglase iz reklamne kampanje koje ciljaju na španjolski.

Osim toga, možemo vidjeti jezik stranica koje korisnik pregledava ili je nedavno pregledavao da bismo odredili koje oglase prikazati. To znači da možemo utvrditi o kojem je jeziku riječ na temelju stranica koje je korisnik pregledavao ili na temelju stranice koju korisnik pregledava u tom trenutku. U ovom slučaju, AdSense može ciljati oglase na korisnikovom otkrivenom jeziku, a ne na jeziku sadržaja.

Primjer

Maja je pregledala nekoliko blogova o kuhanju na GDN-u koji su napisani na japanskom i vidjela je oglase kampanja koje ciljaju japanske govornike. Ona može vidjeti japanske oglase čak i kada čita druge blogove na GDN-u koji su napisani na engleskom jeziku.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem