Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Lý do khiến lớp phủ không xuất hiện

Hiện tại trên nền tảng của mình, chúng tôi chỉ hỗ trợ các quảng cáo được gắn thẻ DART, Google Ad Manager, Thẻ nhà xuất bản của Google và AdSense. Trong một số trường hợp, nếu không thể xác định thông tin thẻ chính xác cho một yêu cầu quảng cáo, chúng tôi có thể không hiển thị các lớp phủ. Điều này có thể là do:

  • Mã quảng cáo được lồng trong nhiều iframe.
  • Bạn đang sử dụng Nền tảng bên cung (máy chủ quảng cáo của bên thứ ba, trình quản lý lợi nhuận, v.v...) để cho tối ưu hóa quảng cáo.

Nhằm không ngừng cải thiện sản phẩm của mình, chúng tôi dự định sẽ giải quyết những hạn chế này trong thời gian sắp tới. Trong thời gian chờ đợi, vui lòng sử dụng Trung tâm xem xét quảng cáo để xem chi tiết quảng cáo và chặn quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?