Thực thi chính sách

Tài khoản bị tạm ngưng vì lý do chính sách hoặc lưu lượng truy cập không hợp lệ

Tại sao tài khoản của tôi bị tạm ngưng?

Google rất nghiêm ngặt trong việc xử lý các vấn đề vi phạm chính sách và lưu lượng truy cập không hợp lệ để bảo vệ người dùng, nhà xuất bản và nhà quảng cáo – những người tạo nên hệ sinh thái quảng cáo của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thường thông báo cho nhà xuất bản, đồng thời thực hiện hành động đối với chính sách và lưu lượng truy cập không hợp lệ ở cấp trang web, nhưng có thể đôi khi chúng tôi cần phải tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa tài khoản do lỗi vi phạm chính sách hoặc lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Việc tạm ngưng tài khoản cho phép bạn có thời gian để thực hiện các thay đổi liên quan đối với trang web của mình. Tạm ngưng có thể kéo dài trong các khoảng thời gian khác nhau. Thời gian tạm ngưng sẽ được ghi rõ trong thông báo email của bạn. Nếu bạn đã bị tạm ngưng, bạn sẽ vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản AdSense của mình. Tuy nhiên, không có quảng cáo nào sẽ được hiển thị trong thời gian tạm ngưng. Bạn cũng sẽ thấy trạng thái tạm ngưng thanh toán được tự động thêm vào tài khoản

Khi hết khoảng thời gian tạm ngưng này, chúng tôi sẽ tự động bật lại tùy chọn phân phát quảng cáo, xóa lệnh tạm ngưng thanh toán và theo dõi tài khoản của bạn để đảm bảo trạng thái tuân thủ. Lưu ý rằng nếu các vấn đề bổ sung về vi phạm chính sách hoặc lưu lượng truy cập không hợp lệ vẫn tồn tại sau khoảng thời gian tạm ngưng của tài khoản, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản vĩnh viễn. Lưu ý rằng bạn không thể khiếu nại việc tạm ngưng tài khoản.

Nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, bạn sẽ nhận được email cho biết hành động này là do vi phạm chính sách hay lưu lượng truy cập không hợp lệ. Vui lòng tìm thông báo của AdSense trong email của bạn và xem xét mục liên quan bên dưới:

Tạm ngưng tài khoản do (các) lỗi vi phạm chính sách

Chính sách chương trình của chúng tôi nhằm giúp đảm bảo trải nghiệm tích cực cho mọi người dùng tạo nên hệ sinh thái quảng cáo của chúng tôi. Khi gặp một trang web vi phạm, chúng tôi sẽ a) gửi tin nhắn cảnh báo yêu cầu bạn sửa trang web hoặc b) ngay lập tức vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo đối với trang web nếu vi phạm nghiêm trọng.

Nếu vi phạm chính sách có tính chất nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại, khi đó chúng tôi có thể cần phải vượt qua hành động ở cấp trang web cá nhân và thực hiện hành động ở cấp tài khoản. Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn để bạn có cơ hội xem lại tất cả nội dung, sửa chữa lỗi vi phạm và thực hiện các biện pháp bảo vệ nhằm giúp đảm bảo việc tuân thủ chính sách.

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề chính sách dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và xem lại lịch sử vi phạm. Để biết các mẹo về việc theo dõi lỗi vi phạm chính sách trên trang web của bạn cũng như nội dung giải thích về chính sách của chúng tôi, bạn nên xem lại các tài nguyên sau đây:

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ có thể giải quyết các vấn đề về chính sách trong khoảng thời gian tạm ngưng. Nếu bạn tiếp tục vi phạm các chính sách của chúng tôi sau khoảng thời gian tạm ngưng, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi có thể sẽ giữ lại khoản thu nhập liên quan đến các lỗi vi phạm (tối đa bằng tổng thu nhập của bạn trong 60 ngày qua) để hoàn lại cho những nhà quảng cáo chịu ảnh hưởng (nếu thích hợp và có thể).

Mẹo: Để biết thêm thông tin về việc tạm ngưng tài khoản do lỗi vi phạm chính sách, hãy xem bài viết: Tìm hiểu về việc cảnh báo và tạm ngưng tài khoản vi phạm chính sách

Tạm ngưng tài khoản do lưu lượng truy cập không hợp lệ

Ngoài việc theo dõi các lỗi vi phạm chính sách, chúng tôi còn phân tích tất cả các lượt nhấplượt hiển thị để xác định xem các lượt nhấp và lượt hiển thị đó có khớp với kiểu sử dụng có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách bất thường hay không. Nếu xác định rằng tài khoản của bạn có lưu lượng truy cập không hợp lệ, chúng tôi có thể sẽ tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi có thể sẽ giữ lại khoản thu nhập liên quan đến các lỗi vi phạm (tối đa bằng tổng thu nhập của bạn trong 60 ngày qua) để hoàn lại cho những nhà quảng cáo chịu ảnh hưởng (nếu thích hợp và có thể).

Việc tạm ngưng tài khoản giúp bạn có thời gian để điều tra các nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ, xác định và chặn lưu lượng truy cập đáng ngờ, đồng thời thực hiện các biện pháp đo lường để đảm bảo lưu lượng truy cập hợp lệ. Bạn không thể khiếu nại việc tạm ngưng. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu cách phân đoạn lưu lượng truy cập để giúp bạn hiểu, theo dõi và đánh giá tốt nhất lưu lượng truy cập đến trang web của mình. Việc này cũng có thể giúp bạn xác định các nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Trung tâm tài nguyên chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi phát hiện thêm bất kỳ vấn đề nào trong tài khoản AdSense của bạn trong thời gian tạm ngưng, tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, thậm chí trước khi kết thúc khoảng thời gian tạm ngưng. Sau khi chúng tôi hủy lệnh tạm ngưng tài khoản của bạn, nếu hoạt động không hợp lệ vẫn tiếp tục diễn ra và góp phần tạo ra lưu lượng truy cập có giá trị thấp vào hệ sinh thái quảng cáo của chúng tôi thì chúng tôi có thể sẽ hạn chế hoặc vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo, tạm ngưng lại tài khoản của bạn hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn để bảo vệ nhà quảng cáo và người dùng của chúng tôi.

Để giúp bạn hiểu những lý do có thể khiến tài khoản của nhà xuất bản bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ, chúng tôi đã trình bày những lý do phổ biến nhất bên dưới. Lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ mà chỉ là các nguyên nhân hàng đầu.

Biểu mẫu phản hồi

Nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ, bạn có thể chia sẻ phản hồi với chúng tôi thông qua biểu mẫu này. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để giúp cải thiện các quy trình của chúng tôi và cách chúng tôi giao tiếp với nhà xuất bản.

Những lý do phổ biến khiến tài khoản AdSense bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ

Nhấp vào quảng cáo trên nội dung của chính bạn
  • Nhà xuất bản không được nhấp vào quảng cáo trên trang web hoặc kênh YouTube của chính mình và không được làm tăng số lượt hiển thị hoặc số lượt nhấp một cách bất thường mà quảng cáo nhận được, kể cả bằng các phương tiện tự động hay thủ công. Ngoài ra, nhà xuất bản YouTube nên bỏ qua quảng cáo khi xem video của chính mình để tránh làm tăng chi phí của nhà quảng cáo một cách bất thường.

  • Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về một trong những nhà quảng cáo xuất hiện trên trang web của mình thì hãy nhập trực tiếp URL của quảng cáo vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Một hoặc nhiều người dùng nhấp liên tục vào quảng cáo trên nội dung của bạn
  • Nhà xuất bản không được yêu cầu người khác làm mới hoặc nhấp vào quảng cáo của họ. Điều này bao gồm việc yêu cầu người dùng ủng hộ trang web hoặc kênh của bạn, cung cấp phần thưởng để người dùng xem quảng cáo hoặc thực hiện các lượt tìm kiếm và hứa hẹn quyên tiền cho các bên thứ ba cho hành vi như vậy.
Mẹo: Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp AdMob để biết thông tin về lệnh tạm ngưng tài khoản AdMob.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố