การบังคับใช้นโยบาย

บัญชีถูกระงับเนื่องจากการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องหรือเหตุผลด้านนโยบาย

สาเหตุที่บัญชีของฉันถูกระงับ

Google ดำเนินการกับการละเมิดนโยบายและการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะปกป้องผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้ลงโฆษณาที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการโฆษณาของเรา แม้ว่าเรามักจะแจ้งผู้เผยแพร่โฆษณาและดำเนินการด้านนโยบายและการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องที่ระดับเว็บไซต์ แต่อาจมีบางครั้งที่เราจะต้องระงับหรือปิดบัญชีเนื่องจากการละเมิดนโยบายหรือการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

การระงับบัญชีจะให้เวลาแก่คุณในการทำการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ การระงับอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันไป โดยระยะเวลาการระงับของคุณจะระบุไว้ในการแจ้งเตือนทางอีเมล หากถูกระงับ คุณจะยังคงสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense ได้ แต่จะไม่มีการแสดงโฆษณาในระยะเวลาการระงับนี้ นอกจากนี้คุณจะเห็นว่ามีการระงับการชำระเงินเพิ่มอยู่ในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการระงับนี้ เราจะเปิดใช้การแสดงโฆษณาใหม่โดยอัตโนมัติ ยกเลิกการระงับการชำระเงิน และตรวจสอบบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามนโยบาย โปรดทราบว่าหากยังคงมีปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายหรือการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องอยู่หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการระงับบัญชี เราอาจปิดบัญชีนั้นโดยถาวร โปรดทราบว่าการระงับบัญชีไม่สามารถอุทธรณ์ได้

หากบัญชีถูกระงับ คุณจะได้รับอีเมลที่ระบุว่าการระงับนี้มีสาเหตุมาจากการละเมิดนโยบายหรือการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง โปรดค้นหาอีเมลของคุณเพื่อดูข้อความจาก AdSense และดูส่วนที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

การระงับบัญชีเนื่องจากการละเมิดนโยบาย

นโยบายโปรแกรมมีไว้เพื่อให้ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการโฆษณาได้รับประสบการณ์ใช้งานในเชิงบวก เมื่อเราพบไซต์ที่ละเมิด เราจะ ก) ส่งข้อความเตือนขอให้คุณแก้ไขเว็บไซต์ หรือ ข) ปิดใช้การแสดงโฆษณาไปยังเว็บไซต์นั้นทันทีหากเป็นการละเมิดร้ายแรง

หากมีการละเมิดนโยบายของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเป็นการละเมิดร้ายแรง เราอาจจำเป็นต้องเลื่อนจากการดำเนินการจากที่ระดับไซต์มาเป็นการดำเนินการที่ระดับบัญชี เราอาจระงับบัญชีของคุณชั่วคราวเพื่อให้โอกาสคุณในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด แก้ไขการละเมิด และวางมาตรการป้องกันเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามนโยบาย

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาด้านนโยบายซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการระงับบัญชี โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี และดูประวัติการละเมิด เราขอแนะนำให้ดูเคล็ดลับในการตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณสำหรับการละเมิดนโยบาย และการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของเราจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

เราคาดหวังว่าคุณจะแก้ไขปัญหาด้านนโยบายได้ภายในระยะเวลาการระงับ หากคุณยังคงละเมิดนโยบายของเราหลังจากระยะเวลาการระงับ บัญชีของคุณจะถูกปิดใช้ เราจะระงับการชำระเงิน 60 วันก่อนการปิดบัญชี และคืนเงินให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับบัญชีเนื่องจากการละเมิดนโยบาย โปรดดูการทำความเข้าใจคำเตือนและการระงับบัญชีเนื่องจากนโยบาย

การระงับบัญชีเนื่องจากการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากการตรวจสอบการละเมิดนโยบายแล้ว เรายังวิเคราะห์การคลิกและการแสดงผลทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมเหล่านี้ตรงกับรูปแบบการใช้งานที่อาจเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณา หรือรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ หากเราเห็นว่าบัญชีมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง เราอาจระงับบัญชีและคืนรายได้ของบัญชีทั้งหมดพร้อมด้วยส่วนแบ่งรายได้ของ Google ให้กับผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ

การระงับบัญชีจะมีเวลาให้คุณตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง ค้นหาและบล็อกการเข้าชมที่น่าสงสัย และวางมาตรการเพื่อให้มีการเข้าชมที่ถูกด้อง การระงับนั้นไม่สามารถอุทธรณ์ได้ เราแนะนำให้คุณเรียนรู้วิธีแบ่งกลุ่มการเข้าชมเพื่อช่วยให้เข้าใจ ตรวจสอบ และประเมินการเข้าชมที่มายังไซต์ได้ดีที่สุด ซึ่งน่าจะช่วยให้คุณระบุแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องได้เช่นกัน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์ทรัพยากรด้านคุณภาพการเข้าชมจากโฆษณา

โปรดทราบว่าหากเราพบปัญหาใดๆ เพิ่มเติมในบัญชี AdSense ในระหว่างระยะเวลาการระงับ เราอาจปิดบัญชีเป็นการถาวรก่อนที่ระยะเวลาการระงับจะสิ้นสุดลง หลังจากยกเลิกการระงับแล้ว หากพบว่าบัญชียังคงมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องและให้การเข้าชมที่มีคุณค่าต่ำภายในระบบนิเวศโฆษณาของเราอย่างต่อเนื่อง เราจะจำกัดหรือปิดการแสดงโฆษณา ระงับบัญชีอีกครั้ง หรือปิดบัญชีเพื่อปกป้องผู้ลงโฆษณาและผู้ใช้ของเรา

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจถูกระงับบัญชีเนื่องจากการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง เราได้ระบุสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการระงับไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงสาเหตุอันดับต้นๆ ไม่ใช่สาเหตุทั้งหมด

แบบฟอร์มความคิดเห็น

หากบัญชีถูกระงับเนื่องจากการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง คุณแชร์ความคิดเห็นกับเราได้ผ่านแบบฟอร์มนี้ เราจะใช้ความคิดเห็นของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการและการสื่อสารกับผู้เผยแพร่โฆษณาของเรา

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชี AdSense ถูกระงับเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

การคลิกโฆษณาในเนื้อหาของคุณเอง
  • ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่คลิกโฆษณาบนเว็บไซต์หรือช่อง YouTube ของตนเอง และจะต้องไม่ทำให้ปริมาณการแสดงผลหรือการคลิกที่โฆษณาได้รับสูงเกินจริง ไม่ว่าจะด้วยวิธีอัตโนมัติหรือดำเนินการด้วยตนเองก็ตาม นอกจากนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาบน YouTube ควรข้ามโฆษณาเมื่อดูวิดีโอของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาที่สูงขึ้นโดยไม่เหมาะสม

  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ลงโฆษณารายใดรายหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ โปรดพิมพ์ URL ของโฆษณาในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์โดยตรง

ผู้ใช้อย่างน้อย 1 รายคลิกโฆษณาในเนื้อหาซ้ำๆ
  • ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่ขอให้ผู้อื่นรีเฟรชหรือคลิกโฆษณาของตน ซึ่งรวมถึงการขอให้ผู้ใช้สนับสนุนเว็บไซต์หรือช่องของคุณ เสนอรางวัลให้กับผู้ใช้ที่ดูโฆษณาหรือทำการค้นหา และให้คำสัญญาว่าจะระดมเงินให้กับบุคคลที่สามเพื่อการกระทำดังกล่าว
เคล็ดลับ: ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ AdMob เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการระงับบัญชี AdMob
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว