Tiêu chí được sử dụng để xác định các tùy chọn hỗ trợ

Tiêu chí nào được sử dụng để xác định các tùy chọn hỗ trợ?

Nếu thu nhập hàng tuần của bạn luôn đáp ứng yêu cầu tối thiểu chúng tôi, bạn sẽ đủ điều kiện được hỗ trợ qua email, đây là hình thức hỗ trợ mà bạn có thể yêu cầu qua một biểu mẫu trong Trung tâm trợ giúp. Nhà xuất bản có thể xem liệu họ có đủ điều kiện được hỗ trợ qua email hay không và liên hệ với một trong các chuyên gia của chúng tôi bằng cách truy cập Làm cách nào để liên hệ với bộ phận hỗ trợ AdSense?

Khi chỉ định mức độ hỗ trợ, chúng tôi xem xét thu nhập trong 5 tuần vừa qua và tập trung vào xu hướng thu nhập dài hạn hơn. Điều này giúp cho các nhà xuất bản tránh khỏi việc chuyển đổi quá thường xuyên giữa các tùy chọn hỗ trợ.

Lưu ý rằng kể từ Tháng 3 năm 2014, chúng tôi không còn xem xét thu nhập từ Chương trình đối tác YouTube khi xác định các tùy chọn hỗ trợ cho AdSense nữa. Đối tác YouTube nên tham khảo Trung tâm trợ giúp YouTube để biết tất cả các câu hỏi về kiếm tiền và mối quan hệ đối tác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố