User management

Hantera användaråtkomst för ditt konto

Du kan dela ditt konto med andra, till exempel med affärspartner, anställda, familj och vänner och ge dem en av två åtkomstnivåer. Användare som har åtkomst till ditt konto kan hjälpa dig att driva ditt konto och hantera andra användare beroende på vilken åtkomstnivå du ger dem. Du kan även ta bort åtkomst när som helst.

Åtkomstnivåer för användare

Detta är de två åtkomstnivåer du kan bevilja, ordnade från lägsta till högsta:

Standard

  • Kan se, redigera och hantera alla delar av ett konto.
  • Kan inte se listan över användare som har åtkomst till ett konto.
  • Kan inte se sidan Användarhantering som visar vilka användare som har åtkomst till ett konto.
  • Kan inte bevilja kontoåtkomst eller ändra andra användares åtkomstnivå.

Administratör

  • Kan se, redigera och hantera alla delar av ett konto.
  • Kan se listan över användare som har åtkomst till ett konto.
  • Kan bevilja kontoåtkomst och ändra andra användares åtkomstnivå.
Obs! Varje AdSense-konto kan ha ett obegränsat antal standardanvändare och administratörer, men det går inte att sammanfoga eller kombinera två AdSense-konton.
Kontoinnehavaren är ensam ansvarig för egendomarna i AdSense-programmet och administratörer måste iaktta försiktighet med att ge användare åtkomst till ett konto. Alla användare som läggs till i ett konto måste följa programpolicyerna för AdSense.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt