ניהול משתמשים

ניהול גישת המשתמשים לחשבון

ניתן לשתף את החשבון עם אנשים אחרים, כגון שותפים עסקיים, עובדים, משפחה וחברים, ולהעניק להם אחת משתי רמות גישה. משתמשים בעלי גישה לחשבון יכולים לעזור לך בניהול החשבון ובניהול משתמשים אחרים, בהתאם לרמת הגישה שהענקת להם. בכל עת תוכל גם לבטל את הגישה.

רמות הגישה של המשתמשים

אלו הן שתי רמות הגישה שתוכלו להקצות, מהנמוכה לגבוהה:

רגילה

  • יכולים להציג, לערוך ולנהל כל חלק בחשבון.
  • לא יכולים לראות את רשימת המשתמשים בעלי גישה לחשבון.
  • לא יכולים לראות את הדף 'ניהול משתמשים', שמציג את המשתמשים שיש להם גישה לחשבון.
  • לא יכולים להעניק לאחרים גישה לחשבון או לשנות את רמת הגישה של משתמש אחר.

אדמין

  • יכולים להציג, לערוך ולנהל כל חלק בחשבון.
  • יכולים להציג את רשימת המשתמשים שיש להם גישה לחשבון.
  • יכולים להעניק לאחרים גישה לחשבון או לשנות את רמת הגישה של משתמשים אחרים.
הערה: בכל חשבון AdSense יכול להיות מספר בלתי מוגבל של משתמשים רגילים ושל משתמשי אדמין, אך לא ניתן לשלב או למזג שני חשבונות AdSense.
בעל החשבון הוא האחראי הבלעדי לנכסים שבתוכנית AdSense, ומשתמשי אדמין נדרשים להפעיל שיקול דעת כשהם מעניקים גישה למשתמשים בחשבון. כל המשתמשים שנוספו לחשבון נדרשים לציית למדיניות התוכנית של AdSense‏.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה