ניהול משתמשים

נהל גישת משתמשים לחשבונך

ניתן לשתף את החשבון עם אנשים אחרים, כגון שותפים עסקיים, עובדים, משפחה וחברים, ולהעניק להם אחת משתי רמות גישה. משתמשים בעלי גישה לחשבון יכולים לעזור לך בניהול החשבון ובניהול משתמשים אחרים, בהתאם לרמת הגישה שהענקת להם. בכל עת תוכל גם לבטל את הגישה.

רמות של גישת משתמש

אלו הן שתי רמות הגישה שתוכל להקצות, מרמת הגישה הנמוכה ביותר לרמה הגבוהה ביותר:

משתמש רגיל

  • יכולים להציג, לערוך ולנהל כל חלק בחשבון.
  • לא יכולים לראות את רשימת המשתמשים בעלי גישה לחשבון.
  • לא יכולים לראות את הדף 'ניהול משתמשים', שמציג את המשתמשים שיש להם גישה לחשבון.
  • לא יכולים להעניק לאחרים גישה לחשבון או לשנות את רמת הגישה של משתמש אחר.

מנהל מערכת

  • יכולים להציג, לערוך ולנהל כל חלק בחשבון.
  • יכולים להציג את רשימת המשתמשים שיש להם גישה לחשבון.
  • יכולים להעניק לאחרים גישה לחשבון או לשנות את רמת הגישה של משתמשים אחרים.
שים לב, בכל חשבון AdSense יכול להיות מספר בלתי מוגבל של משתמשים רגילים ומנהלי מערכת, אך לא ניתן לשלב או למזג שני חשבונות AdSense.
האחריות הבלעדית לנכסים בתוכנית AdSense מוטלת על בעל החשבון, ומנהלי החשבון נדרשים להפעיל שיקול דעת כשהם מעניקים למשתמשים גישה לחשבון. כל המשתמשים שנוספו לחשבון נדרשים לציית למדיניות של תוכנית AdSense‏.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?