Web-lokacija koju ne hostira partner za hosting

Web-lokacija hostirana na domeni koja ne pripada AdSense partneru za hosting. Web-lokacije koje ne hostiraju partneri za hosting uključuju bilo koju domenu koju ste sami registrirali.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?