Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Làm cách nào để tôi thay đổi tên hoặc địa chỉ người nhận thanh toán của mình?

Mặc dù Điều khoản và điều kiện của chúng tôi không cho phép chuyển quyền sở hữu tài khoản, nhưng chúng tôi cho phép bạn cập nhật tên và địa chỉ người nhận thanh toán. Ở hầu hết các địa điểm, bạn sẽ có tùy chọn để thay đổi tên người nhận thanh toán bên trong tài khoản của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
  4. Trong mục "Tên và địa chỉ", hãy nhấp vào Soạn, sau đó thực hiện mọi thay đổi bạn muốn.

Lưu ý rằng tên trong trường hồ sơ người nhận thanh toán phải khớp với thông tin thuế của bạn. Nếu bạn cập nhật trường tên của hồ sơ người nhận thanh toán, hãy nhớ gửi lại thông tin thuế của bạn. Đối với nhà xuất bản Hoa Kỳ, trường tên W9 sẽ được nhập sẵn bằng tên trong hồ sơ người nhận thanh toán.

Ngoài ra, nếu bạn có một hình thức thanh toán yêu cầu một địa chỉ gửi riêng, chẳng hạn như thanh toán bằng séc, bạn có thể cập nhật thông tin này trong cài đặt thanh toán. Thực hiện theo các hướng dẫn này để cập nhật tên hoặc địa chỉ gửi của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
157
false
false