Thanh toán

Ở những quốc gia, nơi mà một câu hỏi kiểm tra được yêu cầu để nhận thanh toán WUQC

Bạn có thể được yêu cầu trả lời một câu hỏi kiểm tra, nếu bạn nhận thanh toán Chuyển tiền nhanh qua Western Union của mình tại một trong các quốc gia sau đây:

 • Bê-nanh
 • Burkina Faso
 • Ca-mơ-run
 • Cote d'Ivoire
 • Ethiopia
 • Gambia
 • Ghana
 • Kenya
 • Ma-đa-gát-xca
 • Mozambique
 • Senegal
 • Xây-sen
 • Tanzania
 • Uganda
 • Dăm-bi-a
Thanh toán qua Western Union hiện chỉ có sẵn ở một số quốc gia. Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp WU cho các quốc gia khác trong tương lai, nhưng chúng tôi chưa xác định ngày mà tùy chọn này có thể có sẵn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?