Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Những quốc gia nơi bạn được yêu cầu trả lời một câu hỏi kiểm tra để nhận khoản thanh toán bằng phương thức WUQC

Bạn có thể được yêu cầu trả lời một câu hỏi kiểm tra nếu bạn nhận khoản thanh toán bằng phương thức Chuyển tiền nhanh qua Western Union ở một trong những quốc gia sau:

 • Benin
 • Burkina Faso
 • Cameroon
 • Bờ Biển Ngà
 • Ethiopia
 • Gambia
 • Ghana
 • Kenya
 • Madagascar
 • Mozambique
 • Senegal
 • Seychelles
 • Tanzania
 • Uganda
 • Zambia

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11773284165485108007
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157