Platby

Mohu platby AdSense dočasně pozastavit?

Ano, platby AdSense lze dočasně pozastavit na až jeden rok. Nakonfigurujete-li vlastní pozastavení plateb, přestane vám společnost Google až do zadaného data zasílat platby. Příjmy vám však budou v zůstatku dále přibývat. Pokud zůstatek vašeho účtu dosáhl hranice platby a nemáte v účtu nastavena žádná další pozastavení, vyplatíme vám celkovou částku odpovídající nahromaděným příjmům do několika dní po stanoveném datu ukončení pozastavení.

Jste připraveni znovu začít dostávat platby?

Chcete-li začít znovu dostávat platby, je třeba odstranit vlastní pozastavení platby z účtu, případně změnit hranici platby na 100 USD a určit vhodné datum platby.

Chcete-li pozastavit platby:

  1. Přihlaste se k účtu AdSense.
  2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Platby.
  3. Klikněte na Spravovat nastavení.
  4. Vedle položky Plán plateb klikněte na ikonu Nová zpráva.
  5. Zadejte datum, kdy má pozdržení plateb skončit.
  6. Další možností je zvýšit hranici platby na vyšší částku.
  7. Klikněte na Uložit.

Platby nelze pozdržet na déle než jeden rok. Dále nelze odložit platbu za aktuální měsíc, pokud jste v plánu plateb zadali pozastavení platby po 20. dni daného měsíce. Pokud chcete platbu odložit na pozdější datum, musíte ji pozastavit do 20. dne daného měsíce.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?