Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Cài đặt Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Để sử dụng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google, bạn cần cài đặt và cho phép thanh công cụ này truy cập vào Tài khoản Google được kết hợp với tài khoản của bạn.

  1. Duyệt đến trang Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google (của Google).
  2. Nhấp vào Thêm vào Chrome.
  3. Trong hộp thoại xuất hiện, nhấp vào Thêm. Biểu tượng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google Google Publisher Toolbar icon that looks like a white line graph against a blue background. được thêm vào trên cùng bên phải của trình duyệt.
  4. Nhấp vào biểu tượng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google.
  5. Nhấp vào Cho phép để cấp quyền truy cập Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google cho tài khoản của bạn.
  6. Đăng nhập vào Tài khoản Google được kết hợp với tài khoản của bạn.

Từ cửa sổ Chrome của bạn, nhấp vào biểu tượng ở trên cùng bên phải trình duyệt để xem hiệu suất tài khoản.

Khi bạn đã cài đặt Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google, bạn không cần phải làm gì thêm để nhận các bản cập nhật cho Thanh công cụ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?