Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Bật lớp phủ quảng cáo trong trang web

Lớp phủ quảng cáo trong trang web xuất hiện trên quảng cáo của bạn khi bạn xem trang web trong Chrome. Nếu có sẵn, mỗi lớp phủ quảng cáo sẽ hiển thị thông tin về quảng cáo, chẳng hạn như người mua và URL hiển thị, nếu không, chỉ tên đơn vị quảng cáo được hiển thị. Bạn cũng có thể nhấp vào một lớp phủ để truy cập vào cửa sổ "Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google - Chi tiết quảng cáo". Cửa sổ "Chi tiết quảng cáo" cung cấp chế độ xem quảng cáo chi tiết hơn, cũng như các kiểm soát để chặn quảng cáo không phù hợp và báo cáo sự cố với quảng cáo.

Khi bạn bắt đầu đăng nhập sau khi tải xuống hoặc nâng cấp Thanh công cụ, danh sách "Trang web được phép hiển thị lớp phủ quảng cáo" được phổ biến cùng với trang web hàng đầu được liên kết với tài khoản của bạn. Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa danh sách này bất kỳ lúc nào qua biểu tượng bánh răng trong Thanh công cụ.

Cho phép trang web của bạn trong Cài đặt

Để cho phép lớp phủ quảng cáo hiển thị trên trang web của bạn:

  1. Nhấp vào biểu tượng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google Google Publisher Toolbar icon that looks like a white line graph against a blue background. ở trên cùng bên phải của trình duyệt của bạn để tải tổng quan về tài khoản.
  2. Từ tổng quan về tài khoản, hãy nhấp vào liên kết Trợ giúp và tùy chọn.
  3. Chuyển đến phần Cài đặt.
  4. Thêm tên miền (hoặc URL) của trang web mà bạn sở hữu và cho phép hiển thị lớp phủ quảng cáo trong trang web. Nhập một tên miền trên mỗi dòng.
    Trang web phải là trang web mà bạn sở hữu, nếu không bạn sẽ không thấy bất kỳ lớp phủ quảng cáo nào.
  5. Nhấp vào Lưu. Bây giờ bạn có thể duyệt trang web của mình để xem lớp phủ quảng cáo bạn đã bật. Nếu bạn không thấy lớp phủ quảng cáo được bật trên URL được chỉ định, hãy làm mới trang để đảm bảo phần thêm vào miền đã có hiệu quả.

Để xem thêm chi tiết về quảng cáo, hãy nhấp vào lớp phủ của quảng cáo đó (nổi bật khi được di chuột) và tải cửa sổ “Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google - Chi tiết quảng cáo”.

Hãy đảm bảo rằng khi bạn nhấp vào lớp phủ quảng cáo được tạo bởi Thanh công cụ, hành động này không tạo ra bất kỳ nhấp chuột không hợp lệ nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?